Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM tổng kết công tác Đảng năm 2022

19/02/2023 08:29

(kiemsat.vn)
Chiều ngày 17/02/2023, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM ( Viện cấp cao 3) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao, Viện trưởng Viện cấp cao 3; đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy VKSND tối cao.

Toàn cảnh Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2022, Đảng ủy Viện cấp cao 3 đã tập trung quan tâm đến việc xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; xác định vai trò, tầm quan trọng của chi bộ để tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy. Nâng cao chất lượng họp chi bộ nhằm kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt tại các Viện nghiệp vụ và Văn phòng; nâng cao năng lực công tác, sức chiến đấu cho các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đồng thời, công tác xây dựng đảng có nhiều chuyển biến về chất lượng, đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ, lề lối tác phong công tác. Cấp ủy chi bộ trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, lãnh đạo đảng viên phát huy tốt vai trò trách nhiệm.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Viện cấp cao 3 được thực hiện đồng bộ, xuyên suốt và thống nhất; toàn thể đảng viên, công chức, người lao động quyết tâm vượt qua khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị hoàn thành kế hoạch công tác năm 2022, trong đó hoàn thành và vượt mức nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ do Quốc hội và Ngành quy định.

Với sự quyết tâm và bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy VKSND tối cao và chương trình công tác năm 2022, Đảng ủy Viện cấp cao 3 tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng; đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Bên cạnh đó, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quan tâm giáo dục phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, Đảng viên. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng nghiêm túc, đúng quy định; qua đó nâng cao nhận thức cho đảng viên, công chức, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao, Viện trưởng Viện cấp cao 3.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao ghi nhận và đánh giá cao những kết quả công tác Đảng ủy Viện cấp cao 3 đã đạt được năm 2022. Với phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, đồng chí đề nghị Đảng ủy cần tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng các cấp; chú trọng xây dựng Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII nhằm đổi mới, tăng cường các hoạt động giáo dục về chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng đến các đảng viên. Đồng thời, tiếp tục quán triệt thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với xây dựng Ngành, xây dựng đơn vị. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung thực hiện quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ kiểm sát. Triển khai quy định về việc đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ; sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế phối hợp giữa Đảng ủy với Lãnh đạo viện. Đồng thời cần chú trọng tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên các Chi bộ trực thuộc; tổ chức toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư thường trực đại diện Đảng ủy VKSND tối cao trao giấy khen của Đảng ủy VKSND tối cao cho Đảng bộ Viện cấp cao 3 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Lai Châu: Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm, điều động chức vụ Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND huyện Tam Đường

(Kiemsat.vn) - VKSND tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm, điều động chức vụ Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND huyện Tam Đường. Đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu dự và chỉ đạo buổi Lễ.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang