Đại tướng Tô Lâm: 'Đất nước đứng trước 3 thách thức lớn'

28/01/2021 07:48

(kiemsat.vn)
Dưới góc độ thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc gia, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói đất nước đang đứng trước 3 thách thức lớn.

Ngày 27/1, trình bày tham luận của Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương tại phiên thảo luận của Đại hội XIII, Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm nêu thách thức đầu tiên là "âm mưu, hoạt động chống phá, gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, phản động ngày càng thâm độc, nguy hiểm hơn".

Thứ hai là "nguy cơ đe dọa chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông, gắn với thách thức trong xử lý quan hệ với các nước lớn và giữ vững uy tín của Đảng, chế độ trước nhân dân ngày càng gia tăng".

Thứ ba là nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với suy giảm lòng tin của nhân dân diễn biến phức tạp.

"Trong 3 thách thức nêu trên, nguy cơ mất an ninh chính trị nội bộ, suy giảm thế trận lòng dân, làm suy yếu sức chiến đấu của Đảng, của chế độ ta từ gốc, từ bên trong là nguy hiểm nhất", Đại tướng Tô Lâm nói.

 
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an phát biểu tham luận tại Đại hội Đảng lần thứ XIII, ngày 27/1. Ảnh: Giang Huy

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an phát biểu tham luận tại Đại hội Đảng lần thứ XIII, ngày 27/1. Ảnh: Giang Huy

Để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương đề xuất một số vấn đề theo hướng bổ sung, nhấn mạnh và làm rõ những quan điểm, nội dung mới, cơ bản, cốt lõi mà dự thảo Báo cáo chính trị đề cập. Đây cũng là những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà lực lượng công an tập trung thực hiện trong những năm tới.

Trong đó, Công an nhân dân sẽ chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, nhất là Quân đội nhân dân giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với công tảc bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an.

"Chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở trong mọi tình huống; nắm tình hình từ khi mới khởi nguồn các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách, pháp luật phù hợp", Đại tướng Tô Lâm nói.

Ông cũng nêu rõ việc giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, phá hoại, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước.

Lực lượng công an cũng kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, lãng phí, có giải pháp, quy trình, quy chế quản lý chặt chẽ trong phát triển các dự án, đầu tư phát triển kinh tế, bảo đảm "không thể", "không dám" và "không muốn" tham nhũng.

"Chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hoạt động lợi dụng hợp tác đầu tư phát triển kinh tế để tiến hành chuyển hóa về chính trị, lũng đoạn về kinh tế", Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ.

Về công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng, lãnh đạo Bộ Công an nêu 3 nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa "đột phá". Đó là tập trung tham mưu, đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh trật tự và hoạt động của lực lượng Công an nhân dân, đáp ứng kịp thời đòi hỏi của tình hình thực tiễn, nhất là những vấn đề mới, khó, thách thức an ninh phi truyền thống.

Lực lượng công an sẽ tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trước hết là lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ công an cơ sở; chủ động tăng cường cho cơ sở, lực lượng trực tiếp chiến đấu.

Lực lượng công an cũng sẽ tăng cường nghiên cứu phát triển, ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại trong các mặt công tác, nhất là công nghệ số, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo; đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự.

Hoàng Thùy

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang