Đại hội Chi bộ Tạp chí Kiểm sát nhiệm kỳ 2017-2020

06/10/2017 03:11

(kiemsat.vn)
Sáng 06/10, Chi bộ Tạp chí Kiểm sát tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đồng chí Trần Văn Lợi, Phó Bí thư thường trực Đảng bộ VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.


Toàn cảnh Đại hội

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu chấp hành và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nội quy và quy định của cơ quan. Ban chi ủy luôn bám sát các hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên để tập trung đổi mới việc chuẩn bị nội dung và tiến hành các cuộc họp chi bộ; chú trọng sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XI, khóa XII; chuyên đề về làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề về công tác dân vận, công tác phát triển đảng viên mới…

Các đại biểu tham dự Đại hội

Hàng năm Chi bộ đều ra Nghị quyết về công tác lãnh đạo cán bộ đảng viên thực hiện theo nhiệm vụ của đơn vị, trong đó bám sát Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao đối với toàn ngành và đối với hoạt động của Tạp chí Kiểm sát; các nội dung của tạp chí ngày càng tập trung thông tin các vấn đề chuyên sâu về nghiệp vụ công tác kiểm sát; phổ biến kinh nghiệm nghiệp vụ, ngoài ra kịp thời tuyên truyền về việc triển khai thi hành các đạo luật mới được Quốc hội thông qua.Trong 02 năm, Tạp chí Kiểm sát phối hợp với ANTV phát sóng 52 chương trình; sản xuất gần 500 clip đăng trên Kiemsat.vn; làm đầu mối phối hợp sản xuất với các kênh truyền hình khác tuyên truyền giới thiệu các hoạt động của ngành KSND.

Thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân, hàng năm đơn vị xây dựng định hướng nội dung, kế hoạch công tác tuyên truyền; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn; tập huấn công tác thông tin tuyên truyền, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho các Tổ tuyên truyền… Ngoài ra, Chi bộ còn lãnh đạo đơn vị, đoàn thể động viên cán bộ, đảng viên tích cực tham gia các hoạt động chung của cơ quan, của ngành và các phong trào đoàn thể…

Ngoài ra, các mặt công tác khác như công tác chính trị, tư tưởng; công tác lãnh đạo xây dựng đơn vị, lãnh đạo các đoàn thể… cũng đạt được nhiều kết quả tốt, đảm bảo việc chấp hành đúng các quy định của pháp luật và hướng dẫn, chỉ đạo của VKSND tối cao.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Lợi, Phó Bí thư thường trực Đảng bộ VKSNDTC ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác của Chi bộ TCKS đã đạt được; đồng thời đề nghị nhiệm kỳ tới Chi bộ TCKS sẽ tiếp tục phát huy thành tích đạt được, chủ động, sáng tạo, phát huy sức mạnh đoàn kết trong Chi bộ, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc những phương hướng, nhiệm vụ đơn vị đề ra; tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục về chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về công tác xây dựng Đảng, về làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát; nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt Chi bộ.

Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy gồm 03 đồng chí: Nguyễn Như Hùng, Nguyễn Công Minh và Nguyễn Hồng Thiện; nhất trí bầu đồng chí Nguyễn Như Hùng, Tổng biên tập TCKS làm Bí thư chi bộ; đồng chí Nguyễn Công Minh, Trưởng Phòng Trị sự làm Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Trước đó, Chi bộ đã tổ chức lễ kết nạp 02 đảng mới là đồng chí Dương Ngọc Bính và đồng chí Phạm Thị Kiều .

Ngân Hà

Các tin liên quan >>>

Chi bộ Vụ 2 VKSND tối cao tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020

Đại hội Chi bộ Phòng Tham mưu – Tổng hợp Cơ quan điều tra VKSNDTC nhiệm kỳ 2017 – 2020

Giới thiệu tạp chí Kiểm sát số 21/2017

(Kiemsat.vn) - Mời Quý vị đón đọc Tạp chí Kiểm sát số 21/2017, phát hành ngày 05/11/2017.

Tạp chí Kiểm sát tuyển dụng viên chức năm 2017

(Kiemsat.vn) – Ngày 20/11, Tạp chí Kiểm sát VKSND tối cao ban hành thông báo số 28/TB-T4 về việc tuyển dụng viên chức năm 2017.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang