Đã ban hành Thông tư thực hiện mức lương cơ sở mới

19/05/2017 11:08

(kiemsat.vn)
Ngày 12/5/2017, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 02/2017TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở cho đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, ĐVSN công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, hội.

Theo đó, cách tính lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức nhà nước từ ngày 01/7/2017 được tính như sau:

– Mức lương:

Mức lương

=

Mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng)

x

Hệ số lương hiện hưởng

– Mức phụ cấp:

Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở:

Các khoản phụ cấp tính theo lương cơ sở

=

Mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng)

x

Hệ số phụ cấp hiện hưởng

Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):

Mức phụ cấp

= Mức lương + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung(nếu có) x

Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định

Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

– Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có):

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu

=

Mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng)

x

Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có)

Thông tư này được thay cho Thông tư 05/2016/TT-BNV kể từ ngày 01/7/2017.

Phạm Hằng

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang