Cục Kế hoạch - Tài chính VKSND tối cao sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

31/03/2021 19:03

(kiemsat.vn)
Chiều ngày 31/3/2021, Cục Kế hoạch - Tài chính (Cục 3) VKSND tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị .

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hà, Bí thư Đảng ủy Cục 3 VKSND tối cao nhấn mạnh, việc tổ chức Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ cơ quan đơn vị.

Trong thời gian qua, Đảng ủy Cục 3 VKSND tối cao xác định việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị là nhiệm vụ quan trọng; và luôn bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy VKSND tối cao để kịp thời ban hành kế hoạch thực hiện với những nội dung cụ thể, phù hợp. Việc tổ chức quán triệt Chỉ thị được triển khai nghiêm túc thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề; qua đó giúp mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa nội dung này trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy Cục 3 VKSND tối cao đặc biệt chú trọng việc đổi mới nội dung và phương thức sinh hoạt, đã gắn chặt công tác Đảng, công tác chính quyền và công tác đoàn thể trong việc quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng để nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân trong toàn đơn vị, nhất là vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ chốt, tạo nên sức mạnh tổng hợp, vượt qua khó khăn thách thức, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Kết quả là trong 05 năm qua, Đảng ủy Cục 3 đã phối hợp với Lãnh đạo đơn vị chỉ đạo thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực tài chính, ngân sách, kế toán, đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, chính sách chế độ trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ VKSND tối cao biểu dương và chúc mừng những kết quả tích cực mà Đảng ủy Cục 3 VKSND tối cao đạt được sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí đánh giá cao cách thức tổ chức sáng tạo qua báo cáo bằng hình ảnh trực quan, sinh động của Đảng bộ Cục 3. Theo đồng chí, thời gian qua, Cục 3 đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị cũng như trong công tác xây dựng Đảng; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác của ngành Kiểm sát nhân dân.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ VKSND tối cao yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy Cục 3 VKSND tối cao cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW thường xuyên, liên tục, sâu rộng hơn nữa để nâng cao nhận thức của mỗi đảng viên, công chức trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; luôn làm tốt lời dạy của Bác đối với cán bộ Kiểm sát: "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn"; gắn với hành động, việc làm cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang