Cục 2 VKSND tối cao đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất

18/01/2021 16:15

(kiemsat.vn)
Ngày 18/01/2021, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (Cục 2) VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trong năm qua, Cục 2 đã tham mưu cho lãnh đạo VKSND tối cao đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, hoàn thành Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2020 - 2025”; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và tính liên thông, kết nối trong toàn Ngành; tập trung xây dựng, sửa đổi các phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê, chế độ báo cáo thống kê của ngành Kiểm sát nhân dân (sửa đổi) và các biểu mẫu thống kê, bảo đảm việc thực hiện thống nhất trong toàn Ngành và sự phối hợp đồng bộ, có hiệu quả với các cơ quan liên quan liên ngành có liên quan; chủ trì phối hợp với các đơn vị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống sổ nghiệp vụ phù hợp với Hệ thống chỉ tiêu thống kê, phục vụ có hiệu quả việc thực hiện theo Chế độ báo cáo thống kê và Hệ thống biểu mẫu thống kê mới.

Bên cạnh đó, định kỳ ban hành thông báo rút kinh nghiệm công các thống kê toàn Ngành, trong đó, tập trung hướng dẫn nghiệp vụ thống kê, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện một số chỉ tiêu thống kê. Tổng hợp số liệu, cung cấp cho các đơn vị liên quan tổng kế lý luận và phát triển của Ngành.

Đồng chí Trần Văn Trung, Cục trưởng Cục 2 phát biểu tại Hội nghị

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2021, Cục 2 VKSND tối cao tiến hành rà soát, đánh giá lại thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn Ngành để có cơ sở đầu tư triển khai ứng dụng bảo đảm đồng bộ, liên thông nhằm nâng chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và phục vụ công tác chuyên môn, đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong thực tiễn đang đặt ra. Trên cơ sở đó, xây dựng và tham mưu cho Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Chỉ thị về công tác thống kê và công nghệ thông tin của ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2021-2030.

Xây dựng, hoàn thành Dự án thành phần của Đề án “Về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình cụ thể thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của BLTTHS năm 2015" bảo đảm phù hợp với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đặc thù của Ngành. Ngoài ra, tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị  tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn triển khai việc “Số hóa hồ sơ”, công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa trong ngành Kiểm sát nhân dân...

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Cục 2

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Cục 2 đạt được, mặc dù năm 2020 khối lượng công việc tăng nhưng tập thể lãnh đạo, công chức Cục 2 đã nỗ lực, cố gắng thực hiện có hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ được giao; kết hợp hiệu quả giữa khâu công tác thống kê và công nghệ thông tin.

Trong năm 2021, đồng chí Phó Viện trưởng mong muốn tập thể Lãnh đạo, công chức Cục 2 tiếp tục phát huy thành tích trong năm 2020. Đặc biệt chú trọng xây dựng Chương trình công tác của đơn vị theo hướng cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, ấn định thời gian cụ thể; tiếp tục nâng cao chất lượng báo cáo thống kê; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và tính liên thông, kết nối trong toàn Ngành và các cơ quan khác. Tiếp tục xác định công tác cán bộ là khâu đột phá để đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Cục 2 vì đã có nhiều kết quả, thành tích nổi bật trong thời gian qua.

VKSND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021

(Kiemsat.vn) - Ngày 14/01, VKSND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát 2021. Đồng chí Tôn Thiện Phương, Tỉnh ủy viên, Bí thư BCS Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh chủ trì Hội nghị, tham gia hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Viện, lãnh đạo, Kiểm sát viên trung cấp, cán bộ làm công tác văn phòng các Phòng thuộc Viện KSND tỉnh, Viện trưởng Viện KSND cấp huyện; Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến 21 điểm cầu Viện KSND cấp huyện.

VKSND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức triển khai công tác kiểm sát năm 2021

(Kiemsat.vn) - Ngày 14/01/2021, VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh dự và chỉ đạo Hội nghị.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang