Công ty than Hạ Long - TKV ra sức thi đua, không ngừng lao động sáng tạo

17/07/2018 19:13

(kiemsat.vn)
Công ty than Hạ Long – TKV được  thành  lập ngày 08/01/1988, là đơn vị chi nhánh  của Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam.

Công ty than Hạ Long – TKV 

Địa chỉ :  Tổ 65 - khu Diêm Thủy - Cẩm Đông –  Cẩm Phả  -  Quảng Ninh

Tel       :       02033.968.198                  -  Wedsite: Halongcoal.com.vn                          

 Fax:            02033.936.830

Tên viết tắt:  Công ty Than Hạ Long - TKV

Giám đốc công ty:  Bùi Đình Thanh    

* CÔNG TY  THAN  HẠ LONG – TKV được  thành  lập ngày 08/01/1988, là đơn vị chi nhánh  của  TẬP ĐOÀN  CÔNG NGHIỆP  THAN  –  KHOÁNG  SẢN  VIỆT NAM.      

* Các hoạt động chủ yếu

- Khai thác và thu gom than cứng;

- Khai thác quặng sắt;

- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác;

- Vận tải hành khách đường bộ;

- Vận tải hàng hóa đường sắt;

- Vận tải hàng hóa đường sắt;

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy;

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải;

- Một số hoạt động khác...

Ông Bùi Đình Thanh, Giám đốc Công ty Than Hạ Long - TKV

  •  
  • Ban Giám đốc, Công đoàn Công ty cũng được TKV khen thưởng vì những thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng phát triển Tập đoàn
  •  
  •  
  • * Hướng đầu tư phát triển

  • Tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ  và phương thức quản lý  tiên tiến vào trong sản xuất, kinh doanh đảm bảo hiệu quả cao. Thực hiện tốt công tác an toàn, bảo vệ môi trường và chăm lo đời sống việc làm cho người lao động. Tích cực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của doanh nghiệp.

  • Phát huy truyền thống “kỷ luật và đồng tâm”, năm 2018 và những năm tiếp theo Công ty tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, mô hình quản trị phù hợp; đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới, đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động. Công ty phấn đấu đến năm 2020 sản lượng khai thác than đạt 2 triệu tấn/năm, giai đoạn sau năm 2023 khai thác đạt 4 triệu tấn/năm.

  • Công nhân Công ty Thanh Hạ Long- TKV ra sức thi đua, không ngừng lao động sáng tạo

 

PV
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang