Công tác Kiểm sát việc giạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự có nhiều chuyển biến tích cực

26/06/2019 17:09

(kiemsat.vn)
Vụ 8 và VKSND các cấp đã kịp thời phát hiện các vi phạm trong hoạt động tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, áp dụng biện pháp kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu, được các cơ quan, người có trách nhiệm sự nghiêm túc tiếp thu, khắc phục, sửa chữa vi phạm.

Đồng chí Lương Minh Thống, Vụ trưởng Vụ 8 VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của đơn vị

Chiều ngày 26/6, Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Lương Minh Thống, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Vụ 8) chỉ đạo Hội nghị.

Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm 2019 có nhiều chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác về cơ bản đạt yêu cầu đề ra.

Cụ thể, Vụ 8 đã hoàn thành trực tiếp kiểm sát hàng tháng 24 cuộc; trực tiếp kiểm sát 9 trại giam và 4 trại tạm giam công an tỉnh, thành phố. Đơn vị đã hoàn thành 13 cuộc kiểm sát việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị đã ban hành năm 2018 tại trại giam Bộ công an, 2 cuộc tại trại tạm giam Công an cấp tỉnh, 1 cuộc tại Cơ quan Thi hành án hình sự.

Qua công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại các Trại tạm giam, Vụ 8 đã ban hành 55 nội dung kiến nghị đối với thủ trưởng cơ quan quản lý tạm giữm tạm giam; ban hành 1 kháng nghị riêng và 50 kiến nghị trong Kết luận kiểm sát trực tiếp đối với 9 trại giam thuộc Bộ Công an. Ban hành 38 kiến nghị phúc tra việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị, 2 trại giam Công an tỉnh, 13 trại giam thuộc Bộ công an. Các đơn vị được kiểm sát đã nghiêm túc tiếp thu, chấp nhận, khắc phục sửa chữa vi phạm.

Đáng lưu ý, 6 tháng đầu năm 2019, đơn vị thực hiện tốt công tác lãnh đạo, quản lý và chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đã ban hành 2 văn bản hướng dẫn; 4 thông báo rút kinh nghiệm; trả lời 16 thỉnh thị đối đới VKSND cấp tỉnh. Thông qua công tác quản lý và theo dõi tình hình, Vụ 8 đã ban hành 69 văn bản chỉ đạo, phối hợp giải quyết về việc trốn, phạm tội mới, chết tự sát tại nơi giam giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, tạm đình chỉ, tha tù trước thời hạn có điều kiện, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, làm rõ trách nhiệm của cán bộ quản lý giam giữ.   

Nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 được Vụ 8 xác định đó là: hoàn thiện, tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tối cao ký ban hành Chỉ thị “Về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tmaj giam, thi hành án hình sự”; tổ chức Hội nghị tập huấn toàn quốc về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam; hoàn thành chỉ tiêu kiểm sát đối với 04 trại giam thuộc Bộ Công an; trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự cấp tỉnh; chỉ tiêu kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an theo kế hoạch đề ra.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang