Công đoàn VKSND TP. Cao Lãnh tham gia “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023”

26/03/2023 18:52

(kiemsat.vn)
Hưởng ứng cuộc phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Sau Lễ phát động, Công đoàn VKSND TP. Cao Lãnh đã tích cực hưởng ứng tham gia cùng gần 3.000 người bao gồm các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, công nhân viên chức, người lao động và người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Dưới đây là một số hình ảnh của Công đoàn VKSND TP. Cao Lãnh tham gia “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023”:

“Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023” là hoạt động kỷ niệm 77 năm (27/3/1946 - 27/3/2023) của Ngày Thể thao Việt Nam được tổ chức hằng năm. Đồng thời, là ngày Hồ Chủ tịch ra lời kêu gọi toàn dân tập luyện thể dục, thể thao vì sự nghiệp dân cường nước thịnh, khỏe để lập nghiệp, phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang