Công đoàn VKSND tối cao đạt được nhiều kết quả nổi bật trong nửa đầu nhiệm kỳ 2019-2024

11/05/2022 17:34

(kiemsat.vn)
Sáng ngày 11/5, Công đoàn VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn mở rộng và sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội (2019-2024). Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn cơ quan VKSND tối cao chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị. 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành cùng đại diện các Công đoàn bộ phận thuộc Công đoàn VKSND tối cao.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong nửa đầu nhiệm kỳ (9/2019 - 4/2022), dưới sự lãnh đạo của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, sự quan tâm của lãnh đạo VKSND tối cao và sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Công đoàn viên chức Việt Nam, hoạt động của Công đoàn VKSND tối cao từng bước chuyển biến tích cực, gắn với nhiệm vụ chuyên môn của Công đoàn VKSND tối cao từng bước chuyển biến tích cực, gắn với nhiệm vụ, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, được đông đảo đoàn viên công đoàn hưởng ứng. 

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn VKSND tối cao đoàn kết, thống nhất tập trung trí tuệ lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Công đoàn, tích cực thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XXV Công đoàn VKSND tối cao, nhiệm kì 2019 - 2024, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội V Công đoàn viên chức Việt Nam, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đề ra. 

Công đoàn VKSND tối cao đã thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng của tổ chức Công đoàn. Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội V Công đoàn viên chức Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Công đoàn VKSND tối cao khóa XXV và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị. Xác định nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện các chương trình hành động của Công đoàn cấp trên. Ban Chấp hành Công đoàn luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; cải tiến chế độ làm việc, chế độ báo cáo thông tin; đề ra các biện pháp thiết thực để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong công tác; tập trung chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVCLĐ), phát huy sức mạnh tập thể thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, làm tốt vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn trong cơ quan, đơn vị.

Hoạt động Công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCCVCLĐ; chủ động trong việc tổ chức các phong trào thi đua theo phương châm thiết thực và hiệu quả; tích cực và đổi mới; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ CBCCVCLĐ vững mạnh. Hoạt động công đoàn đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia, có hiệu ứng tốt trong mỗi đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao trao giải thưởng “Gương mặt của năm” cho các cá nhân.

Đặc biệt, từ đầu năm 2022 đến nay, các Công đoàn bộ phận trực thuộc đã vận động cán bộ, đoàn viên của đơn vị chủ động tham mưu, xây dựng các văn bản pháp luật, nghiên cứu các đề tài khoa học, giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng công tác, nhiều văn bản có tính thực tiễn cao. Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chế độ chính sách đối với đoàn viên, người lao động được quan tâm; đóng vai trò tích cực trong việc bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng trong thực hiện các chế độ, chính sách về nâng lương, nâng bậc, chuyển ngạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt và bổ nhiệm cán bộ. Ban Chấp hành các Công đoàn bộ phận đã chủ động tham gia với lãnh đạo đơn vị trong tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2022. Chất lượng Hội nghị cán bộ, công chức tại các đơn vị ngày càng được nâng lên, tạo sự đoàn kết, dân chủ trong hoạt động của các đơn vị.

Về kết quả thi đua, có 12 Công đoàn bộ phận và 16 cá nhân được tặng Bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam; 35 Công đoàn bộ phận và 140 đoàn viên được Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao, 37 Công đoàn bộ phận và 521 đoàn viên được Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động Công đoàn. Trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà", có 11 nữ cán bộ, công chức được Công đoàn viên chức Việt Nam tặng Bằng khen, 14 tổ nữ công và 115 nữ cán bộ, công chức được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen, 51 tổ nữ công và 180 nữ cán bộ, công chức được Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao tặng Giấy khen. Đặc biệt, Công đoàn VKSND tối cao liên tục đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, được Công đoàn viên chức Việt Nam tặng Cờ thi đua dẫn đầu Khối, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc. 

Trao Bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

 

Trao Bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. 

 

Trao Bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nữ công.  

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang