Công bố Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán Nhà nước

16/03/2023 18:05

(kiemsat.vn)
Chiều ngày 16/3/2023, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán Nhà nước.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán Nhà nước.

Tại họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà đã công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán Nhà nước vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua tại phiên họp thứ 20 diễn ra vào ngày 28/2 vừa qua.

Pháp lệnh gồm 05 chương, 21 điều, gồm: Chương I: Những quy định chung; Chương II: Hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực kiểm toán Nhà nước; Chương III: Thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực kiểm toán Nhà nước; Chương IV: Thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt; Chương V: Điều khoản thi hành.

Về đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính, căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Kiểm toán Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính là những chủ thể có hành vi vi phạm các quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm, điều cấm của Luật Kiểm toán Nhà nước.

Về các hành vi vi phạm hành chính, tại Điều 5 của Pháp lệnh, quy định về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán Nhà nước được xác định căn cứ vào các quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động kiểm toán Nhà nước, bao gồm: Vi phạm quy định về các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 2 và khoản 3, Điều 8 của Luật Kiểm toán Nhà nước; vi phạm quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm của đơn vị được kiểm toán quy định tại Điều 57 và Điều 58 của Luật Kiểm toán Nhà nước; vi phạm quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kiểm toán Nhà nước quy định tại Điều 68 của Luật Kiểm toán Nhà nước.

Về hình thức xử phạt, đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt hành chính bao gồm: Phạt cảnh cáo, phạt tiền. Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước của cá nhân là 50.000.000 đồng. Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán Nhà nước của tổ chức là 100.000.000 đồng.

Về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, Pháp lệnh quy định, người có thẩm quyền lập biên bản bao gồm: Kiểm toán viên nhà nước; tổ trưởng tổ kiểm toán; phó trưởng đoàn kiểm toán; trưởng đoàn kiểm toán; kiểm toán trưởng. Đồng thời cũng quy định thẩm quyền của Trưởng đoàn kiểm toán và Kiểm toán trưởng trong việc xử phạt và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

Pháp lệnh có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2023.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang