Công bố dự kiến chương trình Phiên họp thứ 45 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

05/05/2020 10:15

(kiemsat.vn)
Sáng nay, 05/5, Quốc hội đã công bố dự kiến Chương trình Phiên họp thứ 45 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, Phiên họp thứ 45 dự kiến sẽ diễn ra trong ba ngày 08, 15 và 16/5/2020 với 9 nội dung lớn và một số vấn đề quan trọng khác.

Dự kiến, tại Phiên họp thứ 45, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến các nội dung sau:

1. Cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV;

2. Cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV;

3. Cho ý kiến về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018;

4. Cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2020;

5. Cho ý kiến về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030;

6. Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 9 của Quốc hội;

7. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và một số chính sách đặc thù khác (nếu có);

8. Cho ý kiến (lần 2) về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội;

9. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về công nhận và cho thi hành phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp theo quy định của Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 9 nội dung lớn và một số vấn đề quan trọng khác tại Phiên họp 45

Ngoài ra, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dự phòng để cho ý kiến các nội dung: Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội (nếu kịp chuẩn bị); Chuyển đổi phương thức đầu tư đối với một số đoạn tuyến Bắc-Nam phía Đông (nếu kịp chuẩn bị); Một số nội dung khác trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 (nếu có).

Trước đó, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã có văn bản thông báo ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội: Đề nghị Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuẩn bị những nội dung thuộc trách nhiệm để báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; giao Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Uỷ ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Kiểm toán nhà nước, Lãnh đạo các ban thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị và báo cáo Thường vụ Quốc hội những nội dung thuộc trách nhiệm của mình; để đảm bảo chất lượng thẩm tra và hiệu quả phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan trình cần đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị, hoàn thiện các nội dung và sớm gửi hồ sơ tài liệu để các cơ quan của Quốc hội tiến hành thẩm tra.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giao Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp với Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Uỷ ban của Quốc hội kiểm tra, rà soát việc chuẩn bị các nội dung của phiên họp để báo cáo Chủ tịch Quốc hội xem xét, quyết định./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang