Công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV 

28/04/2021 08:45

(kiemsat.vn)
Chiều 27/4, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia tổ chức họp báo công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Uỷ viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia chủ trì họp báo.

Toàn cảnh họp báo

Tham dự họp báo còn có Uỷ viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Nhân sự Nguyễn Thị Thanh; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Văn bản Pháp luật và Thông tin Tuyên truyền Hoàng Thanh Tùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo Dương Thanh Bình; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Phó trưởng Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế Nguyễn Minh Đức.

Ngoài ra, tham dự buổi họp báo còn có đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Quốc hội và đông đảo phóng viên báo chí trong nước và phóng viên quốc tế, tùy viên báo chí nước ngoài tại Việt Nam.

Khai mạc buổi họp báo, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường công bố Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Theo đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thông qua công bố danh sách 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội Khóa XV. Trong đó, có 203 người ứng cử do Trung ương giới thiệu, 665 người ứng cử do địa phương giới thiệu, đạt tỷ lệ 1,74 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu (trong đó có 09 người tự ứng cử).

Về cơ cấu người ứng cử: người ứng cử là phụ nữ có 393 người, chiếm tỉ lệ 45,28%. Người ứng cử là người dân tộc thiểu số là 185 người, chiếm tỉ lệ 21,31%. Người ứng cử là người ngoài Đảng có 74 người, chiếm tỉ lệ 8,53%.

Về trình độ chuyên môn: Người ứng cử có trình độ trên đại học có 564 người, chiếm tỉ lệ 64,98%. Người ứng cử có trình độ đại học có 294 người, chiếm tỉ lệ 33,87%. Người ứng cử có trình độ dưới đại học là 10 người, chiếm tỉ lệ 1,15%.

Về trình độ lý luận chính trị: Cử nhân có 55 người, chiếm tỉ lệ 6,34%; Cao cấp có 587 người, chiếm tỉ lệ 67,63%; Trung cấp có 111 người, tỉ lệ 12,79%; Sơ cấp có 35 người, chiếm tỉ lệ 4,03%. Có 80 người không có chứng chỉ về trình độ lý luận chính trị, chiếm tỉ lệ 9,22%.

Về trình độ ngoại ngữ, tin học: Hầu hết người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học. Người ứng cử là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử có 205 người, chiếm tỉ lệ 23,62%; Người ứng cử là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) có 224 người, chiếm tỉ lệ 25,81%.

Về độ tuổi bình quân: tính trung bình trong 868 người ứng cử là 46 tuổi. Người cao tuổi nhất là 77 tuổi, người trẻ tuổi nhất là 24 tuổi.

Tại buổi họp báo, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường cũng đề nghị các cơ quan báo chí đưa tin kịp thời, chính xác các thông tin về ứng cử viên, thông tin liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử và đặc biệt là hướng đến ngày hội toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; đẩy mạnh tuyên truyền để cử tri cả nước nhận thức đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình, tích cực tham gia bầu cử, sáng suốt lựa chọn những đại diện đủ đức, đủ tài vào cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương, địa phương.

Cũng tại cuộc họp báo, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia đã trả lời những câu hỏi của các cơ quan báo chí xung quanh danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội; tình hình phòng chống dịch Covid-19 trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang