Công bố danh sách 616 người trúng tuyển chức danh Kiểm sát viên các ngạch đợt 2 năm 2022

14/04/2023 15:04

(kiemsat.vn)
Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên VKSND tối cao vừa công nhận kết quả thi của 1.573 người dự thi và xác định 616 người đã trúng tuyển Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp đợt 2 năm 2022.

Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên VKSND tối cao vừa ban hành Quyết định số 71/QĐ-HĐTT về việc công nhận kết quả thi và xác định người trúng tuyển Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp đợt 2 năm 2022.

Các cá nhân trúng tuyển Kiểm sát viên cao cấp đợt 2 năm 2022.

Theo đó, Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên VKSND tối cao công nhận kết quả thi của 1.573 người dự thi và xác định 616 người đã trúng tuyển Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp đợt 2 năm 2022 (có danh sách kết quả thi và xác định người trúng tuyển kèm theo).

Xem toàn bộ danh sách kết quả thi và xác định người trúng tuyển tại đây:

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang