Con ruột có được tham gia đấu giá tài sản của bố, mẹ không?

18/12/2017 10:23

(kiemsat.vn)
Bố, mẹ tôi không có khả năng trả tiền vay ngân hàng. Cơ quan Thi hành án kê biên, bán đấu giá tài sản của bố, mẹ tôi để đảm bảo thi hành án. Tôi là con ruột có được tham gia đấu giá tài sản của bố, mẹ tôi không?

Con ruột có được tham gia đấu giá tài sản của bố, mẹ không? Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Vấn đề bạn hỏi, kiemsat.vn trả lời như sau.

Tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 quy định:

…“4. Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó”.

Con ruột có được tham gia đấu giá tài sản của bố, mẹ không? Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Đối chiếu quy định nêu trên thì bạn không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá tài sản của bố, mẹ bạn. Do đó, bạn được quyền tham gia đấu giá tài sản của bố, mẹ bạn. Bạn cần liên hệ với tổ chức bán đấu giá tài sản để được hướng dẫn cụ thể.

Anh Minh

Tin có liên quan >>>>>

Chỉ thị của Viện trưởng VKSNDTC về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính

Kinh nghiệm kiểm sát việc chuyển giao bản án, quyết định cho cơ quan thi hành án dân sự

Hướng dẫn xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang