Có thể áp dụng 05 biện pháp ngăn chặn cho việc xem xét yêu cầu dẫn độ

25/02/2017 08:34

(kiemsat.vn)
Điều 502 BLTTHS năm 2015 quy định khi xem xét yêu cầu dẫn độ hoặc thi hành quyết định dẫn độ thì có thể áp dụng 05 biện pháp ngăn chặn như: Bắt, tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú, đăt tiền để bảo đảm, tạm hoãn xuất cảnh.

Tuy nhiên, để áp dụng được các biện pháp ngăn chặn này, phải đảm bảo các điều kiện sau:

– Tòa án đã có quyết định xem xét yêu cầu dẫn độ đối với người bị xem xét yêu cầu dẫn độ hoặc bị dẫn độ khi có đủ các điều kiện.

– Có căn cứ cho rằng người bị yêu cầu dẫn độ bỏ trốn hoặc gây khó khăn, cản trở việc xem xét yêu cầu dẫn độ hoặc thi hành quyết định dẫn độ.

Điều luật cũng quy định thẩm quyền áp dụng các biện pháp này gồm: Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh; Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa xem xét yêu cầu dẫn độ có quyền quyết định việc áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, biện pháp đặt tiền để bảo đảm sự có mặt của người bị yêu cầu dẫn độ tại phiên họp.

Hồng Phong

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang