Cơ quan nào giải quyết yêu cầu thi hành án?

31/10/2018 15:13

(kiemsat.vn)
Tòa án huyện A đã ra quyết định công nhận sự thỏa thuận giữa tôi và ông B với nội dung ông B phải trả tôi số tiền 50 triệu đồng vào tháng 3/2018. Nay đã quá hạn, tôi nhiều lần đòi nhưng B vẫn chưa chịu trả. Tôi có thể yêu cầu cơ quan nào giải quyết?

Câu hỏi của bạn, chúng tôi trả lời như sau:

Điều 31 Luật Thi hành án dân sự 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) quy định về tiếp nhận, từ chối yêu cầu thi hành án như sau:

“1. Đương sự tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án bằng hình thức trực tiếp nộp đơn hoặc trình bày bằng lời nói hoặc gửi đơn qua bưu điện. Người yêu cầu phải nộp bản án, quyết định, tài liệu khác có liên quan. 

Ngày yêu cầu thi hành án được tính từ ngày người yêu cầu nộp đơn hoặc trình bày trực tiếp hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi. 

2. Đơn yêu cầu phải có các nội dung sau đây:

a) Tên, địa chỉ của người yêu cầu; 

b) Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu; 

c) Tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án; 

d) Nội dung yêu cầu thi hành án; 

đ) Thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có; 

e) Ngày, tháng, năm làm đơn; 

g) Chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm đơn; trường hợp là pháp nhân thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân, nếu có. 

3. Trường hợp người yêu cầu trực tiếp trình bày bằng lời nói thì cơ quan thi hành án dân sự phải lập biên bản có các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này, có chữ ký của người lập biên bản; biên bản này có giá trị như đơn yêu cầu. 

...”

Với trường hợp của bạn, vì Quyết định công nhận sự thỏa thuận của Tòa án huyện A có hiệu lực pháp luật ngay sau khi ban hành, ông B đã vi phạm thời hạn trả nợ, nên bạn có thể tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án bằng hình thức trực tiếp nộp đơn hoặc trình bày bằng lời nói; hoặc gửi đơn qua bưu điện đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện A để được xem xét, giải quyết.

Ảnh minh họa (Internet)

Trường hợp làm đơn yêu cầu thi hành án thì đơn phải có các nội dung sau đây: Tên, địa chỉ của người yêu cầu; tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu (ở đây xác định là Chi cục thi hành án dân sự huyện A); tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án; nội dung yêu cầu thi hành án; thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có; ngày, tháng, năm làm đơn; chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm đơn.

Trường hợp bạn hoặc người được ủy quyền trực tiếp trình bày bằng lời nói thì Chi cục Thi hành án dân sự huyện A sẽ lập biên bản ghi nhận yêu cầu thi hành án; biên bản này có giá trị như đơn yêu cầu.

Bạn hoặc người được ủy quyền còn phải nộp quyết định của Tòa án về công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, tài liệu khác có liên quan cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện A để được thụ lý giải quyết.

Xem thêm >>>

Vướng mắc trong thi hành án hình sự khi bản án sơ thẩm bị hủy 

Có ra quyết định thi hành án với doanh nghiệp bị giải thể không?
 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang