Cơ quan điều tra VKSND tối cao tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2024

08/06/2019 06:18

(kiemsat.vn)
Chiều ngày 7/6, Cơ quan điều tra (Cục 1) VKSND tối cao đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2024, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn VKSND tối cao khóa XXV.

Toàn cảnh Đại hội

Trong thời gian vừa qua, Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chủ động, phối hợp với chính quyền và các đoàn thể tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua; tuyên truyền, vận động công chức, người lao động tích cực tham gia học tập các Nghị quyết của Đảng; triển khai thực hiện Nghị quyết của Công đoàn cấp trên; duy trì và tổ chức có hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các đoàn viên.

Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao Phan Thị Kim Hoa phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Phan Thị Kim Hoa, Phó Chủ tích Công đoàn VKSND tối cao ghi nhận những thành tích, đóng góp của Công đoàn Cơ quan điều tra VKSND tối cao trong nhiệm kỳ 2014-2019. Đồng chí Phan Thị Kim Hoa mong muốn trong thời gian tới, đoàn viên Công đoàn Cục 1 VKSND tối cao cố gắng hơn nữa đoàn kết, gắn bó để hoàn thành tốt công việc được giao.

Đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao cảm ơn Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao đã quan tâm tới Công đoàn Cục 1. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Tiến Sơn nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2019-2024, Công đoàn Cục 1 cần tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; phát triển đoàn viên, chăm lo đào tạo, bổi dưỡng đoàn viên, nhất là đoàn viên trẻ, xây dựng công đoàn bộ phận bộ phận Cơ quan điều tra ngày càng vững mạnh.

Lãnh đạo Cục 1 chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt

Sau khi thảo luận hoạt động của đơn vị nhiệm kỳ 2014-2019, đề ra phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2019-2024, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu ra Ban chấp hành mới, bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn VKSND tối cao khóa XXV, bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn VKSND tối cao khóa XXIV; đồng thời đề cử, giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Công đoàn VKSND tối cao khóa XXV.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang