Cơ quan Điều tra VKSND tối cao tập trung đẩy nhanh tiến độ xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm và các vụ án đã thụ lý

05/07/2023 09:52

(kiemsat.vn)
Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Cơ quan điều tra VKSND tối cao diễn ra ngày 04/7/2023.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Ngay từ đầu năm 2023, Đảng ủy, Lãnh đạo Cơ quan Điều tra VKSND tối cao đã quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023 và Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác điều tra của Cơ quan Điều tra VKSND tối cao. Thực hiện nhiều biện pháp đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; chú trọng điều động, sắp xếp, bố trí công chức, người lao động phù hợp với điều kiện biên chế, năng lực công tác. Đề ra nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác điều tra, bảo đảm số lượng, chất lượng, thời hạn giải quyết. Do vậy, mặc dù trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình tội phạm, vi phạm trong lĩnh vực tư pháp có nhiều diễn biến phức tạp, kết quả công tác đấu tranh với tội phạm trong lĩnh vực tư pháp của Cơ quan Điều tra VKSND tối cao đã đạt được cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, so với cùng kỳ năm 2022, trong 6 tháng đầu năm 2023, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã tập trung phát hiện, khởi tố điều tra các vụ án tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (chiếm 72,2% trên tổng số án thụ lý, tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng). Số lượng thông tin, nguồn tin về tội phạm và vụ án hình sự đều tăng so với cùng kỳ năm 2022: Tỷ lệ phân loại, xử lý thông tin vi phạm, tội phạm đạt 92,5% (tăng 7,4%); tỷ lệ giải quyết nguồn tin về tội phạm tăng 2,6%; tỷ lệ giải quyết vụ án hình sự tăng 10%; tỉ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm vượt 3,9% so với chỉ tiêu Quốc hội; tỉ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt hơn 87%. Đặc biệt, Cơ quan Điều tra VKSND tối cao đã tích cực kiểm tra, rà soát, phục hồi và giải quyết dứt điểm nguồn tin, án tạm đình chỉ còn tồn đọng.

Đồng chí Lê Xuân Lộc, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị.

Cùng với việc chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp, Cơ quan Điều tra VKSND tối cao đã tích cực phát hiện, xác định nguyên nhân, điều kiện dẫn đến vi phạm, phạm tội để kiến nghị đến các cơ quan hữu quan có biện pháp khắc phục, xử lý và phòng ngừa. Theo đó, đã ban hành 34 văn bản kiên nghị, tăng hơn 41% so với cùng kỳ 2022. Các kiến nghị đều được các cơ quan tư pháp nghiêm túc tiếp thu, xử lý vi phạm và có biện pháp khắc phục

Đồng thời, Cơ quan Điều tra VKSND tối cao cũng đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân, phân loại và giải quyết khiếu nại, tố cáo có trách nhiệm, hiệu quả, không để tình trạng khiếu nại kéo dài, gây búc xúc đối với người dân.

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao biểu dương những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023 của Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2023, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu Cơ quan điều tra VKSND tối cao cần tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm và các vụ án đã thụ lý; phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác theo Nghị quyết của Quốc hội và quy định của ngành Kiểm sát nhân dân. Hoàn thiện, trình ký ban hành Quy chế sửa đổi Quy chế tiếp nhận, thu thập, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND tối cao. Ban hành Quy trình nội bộ về phân loại, xử lý văn bản hành chính và đơn, thông tin phản ánh vi phạm tội phạm; đưa vào sử dụng phần mềm quản lý đơn, thông tin phản ánh vi phạm tội phạm. 

Đồng thời, lãnh đạo Cơ quan Điều tra VKSND tối cao cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; có giải pháp nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, Điều tra viên; chú ý quản lý chặt chẽ cán bộ của đơn vị mình, đảm bảo giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, không để xảy ra vi phạm.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang