Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường thanh tra đột xuất

01/12/2017 04:13

(kiemsat.vn)
– Ngày 28/11/17, Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Chỉ thị số 08/CT-VKSTC về tăng cường thanh tra đột xuất đối với các vụ viêc có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực hình sự.

 Để nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực hình sự, nâng cao trách nhiệm, tăng cường kỷ cương, kỷ luật xử lý nghiêm các vi phạm, chủ động phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng đối với cán bộ, công chức và người lao động trong ngành, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, Viện trưởng VKSND tối cao chỉ thị:

1. Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Thanh tra VKSND cấp mình tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội, các Chỉ thị, Quy chế, quy định của Viện trưởng VKSND tối cao trong lĩnh vực hình sự và lĩnh vực thanh tra.

2. Thanh tra VKSND tối cao, Thanh tra VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải chủ động phát hiện và báo cáo Viện trưởng VKSND cấp mình để kịp thời tiến hành thanh tra đột xuất về trách nhiệm của Lãnh đạo, Kiểm sát viên để xảy ra các vụ việc trong lĩnh vực hình sự có dấu hiệu vi phạm thuộc thẩm quyền, như: Các vụ án do Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án đình chỉ vụ án, bị can, bị cáo do không phạm tội hoặc đình chỉ không có căn cứ, không đúng quy định của pháp luật mà có khiếu nại, tố cáo hoặc kêu oan; các vụ án Viện kiểm sát truy tố, Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội (đối với bản án đã có hiệu lực pháp luật); các trường hợp quá hạn tạm giữ, tạm giam có trách nhiệm của VKS; các vụ việc khác do Viện trưởng VKSND cùng cấp hoặc cấp trên yêu cầu tiến hành thanh tra đột xuất.

3. Viện trưởng VKSND cấp cao tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình và của VKSND cấp dưới theo quy định; tổng hợp, báo cáo về Thanh tra VKSND tối cao các vụ án, bị cáo Tòa án nhân dân các cấp tuyên không phạm tội đã có hiệu lực pháp luật; các vụ án, bị cáo TAND cấp cao xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm hoặc Tòa án nhân dân cấp tỉnh xét xử phúc thẩm tuyên hủy án để điều tra lại, xét xử lại nhưng sau đó cơ quan tiến hành tố tụng sơ thẩm cấp tỉnh hoặc cấp huyện đã đình chỉ do không phạm tội.

4. Thủ trưởng đơn vị thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự thuộc VKSND tối cao, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình và của VKSND cấp dưới theo quy định, chủ động rà soát, phát hiện những tồn tại, hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong lĩnh vực hình sự; kịp thời báo cáo số liệu, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự của Viện kiểm sát và kết quả thanh tra, kiểm tra các vụ việc có dấu hiệu vi phạm nêu tại Điểm 2 Chỉ thị này về Thanh tra VKSND tối cao để tổng hợp, báo cáo Viện trường Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, chỉ đạo. Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra là một trong những tiêu chí để đánh giá phẩm chất, năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và là căn cứ để đánh giá công tác thi đua hàng năm của cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành.

5. Giao Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Hàng tháng phối hợp với Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nắm số liệu những vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực hình sự nêu tại Điểm 2 Chỉ thị này chủ động tham mưu, đề xuất Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo tiến hành thanh tra đột xuất hoặc thanh tra lại khi xét thấy cần thiết.

Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thi đua – Khen thưởng VKSND tối cao trong việc nhận xét, đánh giá và báo cáo Viện trưởng VKSND tối cao đối với các trường hợp để xảy ra vi phạm trong lĩnh vực hình sự nhưng được đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo quản lý, các chức danh tư pháp; được xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng; được nâng bậc lương.

Xem toàn bộ Chỉ thị tại đây

Ngân Hà

(Giới thiệu)

VKSND tối cao tập huấn công tác văn phòng, tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng năm 2017

(Kiemsat.vn) - Trong hai ngày 19, 20 tháng 10 năm 2017 tại TP Đà Lạt, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn phòng, tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng năm 2017. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên trung ương đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

“Lòng tin và sự yêu thương của nhân dân sẽ quyết định sự tồn vong của chế độ”

(Kiemsat.vn) - Đây là lời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trích dẫn khi phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri Quận 11, Tp Hồ Chí Minh vào sáng ngày 14/10/2017, trước thềm kỳ họp Quốc hội khóa XIV.
lên đầu trang