Chi bộ Tạp chí Kiểm sát kết nạp đảng viên mới

07/02/2020 19:31

(kiemsat.vn)
Ngày 07/02/2020, Chi bộ Tạp chí Kiểm sát thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới. Đồng chí Nguyễn Như Hùng, Bí thư Chi bộ Tạp chí Kiểm sát chủ trì buổi Lễ.

Toàn thể Đảng viên thuộc Chi bộ Tạp chí Kiểm sát tham dự buổi Lễ.

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Như Hùng, Bí thư Chi bộ Tạp chí Kiểm sát công bố, trao Quyết định của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc kết nạp Đảng đối với quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Kiều Vân, sinh hoạt tại Chi bộ Tạp chí Kiểm sát thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Đồng chí Nguyễn Như Hùng, Bí thư Chi bộ Tạp chí Kiểm sát trao Quyết định kết nạp Đảng

Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Nguyễn Thị Kiều Vân đọc lời tuyên thệ, luôn phấn đấu để trở thành người đảng viên gương mẫu, đóng góp hết sức mình, góp phần giúp Chi bộ Tạp chí Kiểm sát hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Như Hùng, Bí thư Chi bộ Tạp chí Kiểm sát chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Kiều Vân đã nỗ lực, phấn đấu trong công tác chuyên môn nghiệp vụ và chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đồng chí Bí thư Chi bộ tin tưởng đồng chí Nguyễn Thị Kiều Vân sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, nhiệt tình trong công tác, cùng Chi bộ Tạp chí Kiểm sát hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong sạch, vững mạnh.

Sau Lễ kết nạp đảng viên mới, Chi bộ Tạp chí Kiểm sát tổ chức họp Chi bộ định kỳ, triển khai công tác chuyên môn và công tác đảng của Chi bộ trong thời gian tới.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang