Chánh Văn phòng Cơ quan điều tra VKSND tối cao nhận nhiệm vụ mới

02/10/2019 17:39

(kiemsat.vn)
Ngày 02/10, VKSND tối cao đã tổ chức buổi lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý cấp Cục, Vụ. Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và trao quyết định bổ nhiệm.

Đồng chí  Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao quyết định bổ nhiệm

Theo đó, điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Thị Kiều Nga, Điều tra viên cao cấp, Chánh Văn phòng Cơ quan điều tra VKSND tối cao giữ chức vụ Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao; điều động, bổ nhiệm đồng chí Khuất Hữu Ánh, Kiểm sát viên cao cấp, Trưởng phòng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án anh ninh giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh, VKSND tối cao; điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Mạnh Thường, Kiểm sát viên cao cấp, Trưởng phòng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ, VKSND tối cao.

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2019 và có thời hạn là 5 năm.

Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu giao nhiệm vụ

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao khẳng định, các đồng chí được điều động, bổ nhiệm vừa rồi vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao. Các đồng chí cần tự ý thức trách nhiệm, gương mẫu, nâng cao chất lượng nghiệp vụ, tiếp tục rèn luyện để góp phần phát triển đơn vị cũng như toàn cơ quan.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Thường phát biểu nhận nhiệm vụ

Thay mặt các đồng chí được điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Mạnh Thường gửi lời cảm sâu sắc đến Ban cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND tối cao; đồng thời xin hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, nâng cao ý thức công việc, phối hợp tốt với các đồng chí Lãnh đạo Vụ để xây dựng môi trường làm việc nghiêm túc, công minh, giải quyết các vụ án chính xác, khách quan, không để bỏ lọt tội phạm.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang