Bồi dưỡng đến 10 triệu đồng khi thông tin đúng mộ liệt sĩ

27/07/2017 04:45

(kiemsat.vn)
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 sửa đổi Quyết định 75/2013/QĐ-TTg về chế độ, chính sách, công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo đó, Quyết định này quy định một số chế độ phụ cấp, trợ cấp, bồi dưỡng, tiêu chuẩn vật chất, hậu cần đối với những người làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và chế độ, chính sách đối với những người liên quan; bảo đảm trang bị, phương tiện, vật tư, hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước và ngoài nước.

Bồi dưỡng đến 10 triệu đồng khi thông tin đúng mộ liệt sĩ Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Đồng thời, Quyết định cũng quy định chế độ, chính sách đối với người được cấp có thẩm quyền huy động trực tiếp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; người cung cấp thông tin về liệt sĩ; hỗ trợ thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ đi tìm mộ liệt sĩđược bồi dưỡng các mức sau:

– 3 triệu đồng đối với thông tin chính xác, tìm kiếm, quy tập được 01 hài cốt liệt sĩ;

– 5 triệu đồng đối với thông tin chính xác, tìm kiếm, quy tập được mộ tập thể có từ 02 đến 05 hài cốt liệt sĩ;

– 10 triệu đồng đối với thông tin chính xác, tìm kiếm, quy tập được mộ tập thể có từ 06 hài cốt liệt sĩ trở lên;

Bồi dưỡng đến 10 triệu đồng khi thông tin đúng mộ liệt sĩ Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

(Hiện nay quy định mức 2 triệu đồng/đối với thông tin chính xác, tìm kiếm, quy tập được ít nhất là 01 hài cốt liệt sĩ).

Ngoài ra, Quyết định 35/2017/QĐ-TTg cũng tăng mức bồi dưỡng cho những người trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (đối tượng), cụ thể như sau:

– 500 nghìn đồng/người tiền bồi dưỡng sức khỏe (không quá 2lần/năm) mức hiện hành 280 nghìn đồng/người.

– 220 nghìn đồng/người/ngày thực tế làm nhiệm vụ khảo sát, cất bốc, quy tập hài cốt liệt mức hiện hành 100 nghìn đồng/người.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/9/2017.

Anh Minh

(Giới thiệu)

Lịch sử không bao giờ quên những cống hiến, hy sinh của những người có công với nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, lịch sử không bao giờ quên những cống hiến, sự hy sinh của những người có công với cách mạng.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang