Bổ sung thêm 01 phương thức gửi đơn khởi kiện hành chính qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án

05/07/2016 05:19

(kiemsat.vn)
Người khởi kiện gửi đơn khởi kiện đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết bằng phương pháp trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

Đó là điểm mới được sửa đổi, bổ sung về quy định gửi đơn khởi kiện đến Tòa án tại Điều 119 Luật Tố tụng hành chính (LTTHC) năm 2015.

Tại Điều 106 của Luật Tố tụng hành chính năm 2010 đã quy định người khởi kiện gửi đơn khởi kiện có thể thông qua các phương thức: Nộp đơn trực tiếp tại Tòa án hoặc gửi qua bưu điện… Theo đó, trên thực tế số lượng đơn khởi kiện và số vụ án về hành chính Tòa án thụ lý có bước tăng vượt bậc, điều này chứng tỏ người dân đã thực sự biết về quyền khiếu kiện hành chính và tin tưởng vào trình tự, thủ tục giải quyết của Tòa án. Song để giảm bớt việc người dân phải đi lại, tốn kém chi phí… thì LTTHC năm 2015 đã bổ sung thêm một phương thức mới trong việc gửi đơn khởi kiện tại Điều 119 LTTHC, cụ thể như sau:

– Người khởi kiện gửi đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng một trong các phương thức sau đây: “….Gửi trực tiếp qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có)” (khoản 3 Điều 119 LTTHC năm 2015).

Đồng thời, LTTHC năm 2015 đã quy định về việc xác định ngày khởi kiện vụ án hành chính cũng như việc tiếp nhận, giải quyết đơn khởi kiện trong trường hợp nhận được đơn khởi kiện bằng phương thức trực tuyến như sau:

– Đối với trường hợp người khởi kiện gửi đơn trực tuyến thì ngày khởi kiện là ngày gửi đơn (khoản 2 Điều 120 LTTHC năm 2015).

– Sau khi Tòa án nhận đơn khởi kiện trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án thì Tòa án phải in ra bản giấy và ghi vào sổ nhận đơn (khoản 1 Điều 121 LTTHC năm 2015).

– Việc nhận đơn khởi kiện được ghi vào sổ nhận đơn và thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có) (khoản 1 Điều 121 LTTHC năm 2015).

– Khi nhận đơn khởi kiện nộp trực tiếp, Tòa án có trách nhiệm cấp ngay giấy xác nhận đã nhận đơn cho người khởi kiện. Trường hợp nhận đơn trực tuyến thì Tòa án trả lời cho người khởi kiện biết qua thư điện tử. Trường hợp nhận đơn qua dịch vụ bưu chính thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, Tòa án phải gửi thông báo nhận đơn cho người khởi kiện (khoản 1 Điều 121 LTTHC năm 2015)./.

Ngân Hà

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang