Bổ sung đối tượng được dự thi Kiểm sát viên sơ cấp

27/06/2017 09:36

(kiemsat.vn)
Mới đây, VKSND tối cao ban hành công văn số 2238/VKSTC-V15 ngày 20/6/2007 về việc bổ sung, mở rộng đối tượng dự thi KSV sơ cấp tại VKSND tối cao và VKSND cấp cao.

ke-hoach-thi-tuyen-ksv-nam2017.
Ảnh minh họa

Để tạo nguồn bổ nhiệm KSV trung cấp, KSV cao cấp, Viện trưởng  VKSND tối cao đồng ý bổ sung đối tượng dự thi KSV sơ cấp như sau:

– Bổ sung người dự thi Kiểm sát viên sơ cấp là: Kiểm tra viên, chuyên viên hiện đang công tác tại VKSND tối cao, VKSND cấp cao có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

– Sau khi thi tuyển và được bổ nhiệm KSV trung cấp, KSV sơ cấp, VKSND tối cao sẽ có kế hoạch điều động đến VKSND địa phương để trực tiếp thực hiện nhiệm vụ của Kiểm sát viên trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định.

Trước đó, VKSND tối cao đã ra Kế hoạch số 60/KH-VKSNDTC ngày 29/5/2017 về việc tổ chức thi tuyển KSV cao cấp, KSV trung cấp, KSV sơ cấp ngành kiểm sát nhân dân. Dự kiến kỳ thi sẽ được tổ chức trong tháng 8/2017.

Phạm Hằng

(Giới thiệu)

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang