Bộ pháp điển: hướng dẫn cách tra cứu và sử dụng

11/06/2018 10:21

(kiemsat.vn)
Bộ Tư pháp đã phối hợp với 27 bộ, ngành triển khai công tác pháp điển. Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện, các bộ, ngành đã hoàn thành pháp điển 94/265 đề mục, trong đó có 67 đề mục đã được Chính phủ phê duyệt thông qua.

Pháp điển là việc cơ quan nhà nước rà soát, tập hợp, sắp xếp các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực trong các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành (trừ Hiến pháp), để xây dựng Bộ pháp điển (có khoảng hơn 10.000 văn bản QPPL). Bộ pháp điển gồm 45 chủ đề, mỗi chủ đề có một hoặc nhiều đề mục (có 265 đề mục thuộc 45 chủ đề). 

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Dự kiến năm 2018 các bộ, ngành pháp điển xong thêm khoảng 50/265 đề mục, hướng tới hoàn thành sớm Bộ pháp điển trước năm 2021.

Bộ pháp điển được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử pháp điển (tên miền: phapdien.moj.gov.vn). Toàn bộ cá nhân, tổ chức có thể truy cập, khai thác, tìm kiếm các quy định của pháp luật trong Bộ pháp điển điện tử miễn phí.

Cách thức tra cứu, sử dụng Bộ pháp điển điện tử:

Bộ pháp điển được thiết kế theo hình cây từ chủ đề đến đề mục, phần, chương, mục, tiểu mục, điều.

Do đó, màn hình hiển thị Bộ pháp điển điện tử đầu tiên gồm 45 chủ đề. Người dùng click chuột vào tên chủ đề mà mình muốn tìm kiếm thì màn hình xuất hiện tên các đề mục thuộc chủ đề đó. Người dùng tiếp tục click chuột vào tên đề mục thì màn hình hiện lên cấu trúc của đề mục theo thứ tự: phần, chương, mục, tiểu mục, điều.

Bên phải mỗi cấu trúc đề mục, phần, chương, mục, tiểu mục, điều đều có cụm từ “xem chi tiết”. Người dùng click chuột vào cụm từ “xem chi tiết” để mở ra nội dung phần cấu trúc mà mình muốn xem (có thể xem nội dung của cả 1 đề mục hoặc 1 phần, chương, mục, tiểu mục, điều cụ thể).

Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Để xem điều của Bộ pháp điển là Điều nào cụ thể trong văn bản QPPL nào hoặc nội dung của điều có sự thay đổi gì không: Ngay dưới số và tên điều trong Bộ pháp điển là Phần ghi chú của điều. Theo đó, phần ghi chú được đặt trong ngoặc đơn, chữ nhỏ hơn và in nghiêng đặt ngay sau số và tên điều; ghi cụ thể là điều số mấy của văn bản nào, hoặc ghi sự biến động trong nội dung của điều (điều có nội dung được sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ). Phần ghi chú được gán link đến điều tương ứng của văn bản sử dụng để pháp điển trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Để xem các điều có nội dung liên quan đến nhau trong Bộ pháp điển: Các điều có nội dung liên quan đến nhau được sắp xếp gần nhau theo trật tự giá trị pháp lý từ cao xuống thấp. Trường hợp các điều được pháp điển từ các văn bản có giá trị pháp lý bằng nhau thì được sắp xếp theo trật tự thời gian ban hành. Trong một số trường hợp, các điều có nội dung liên quan đến nhau không sắp xếp gần nhau thì được chỉ dẫn là có liên quan đến nhau. Phần chỉ dẫn được đặt trong ngoặc đơn, chữ nhỏ hơn và in nghiêng sau nội dung của điều hoặc sau tên của phần, chương, mục, tiểu mục trong đề mục. Phần này chú thích về các nội dung liên quan đến nhau trong Bộ pháp điển. Các điều hoặc phần, chương, mục, tiểu mục được chỉ dẫn có gán link đến phần nội dung của các điều hoặc phần, chương, mục, tiểu mục đó trong Bộ pháp điển.

Xem thêm >>>

Chính thức đưa vào khai thác, sử dụng hệ thống quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử pháp điển

Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của VKSND tối cao

Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về đất đai

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang