Bản tin Kiểm sát ngày 13/9

13/09/2017 11:52

(kiemsat.vn)
VKSND tỉnh Hòa Bình, VKSND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm sát; Đảng ủy VKSND tỉnh Đắk Lắk tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết BCH TƯ Đảng khóa XII, là những tin chính có trong bản tin ngày hôm nay.

* VKSND tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến

Hôm qua (12/9), VKSND tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến VKSND hai cấp tỉnh Hòa Bình nhằm đánh giá kết quả công tác của các Phòng nghiệp vụ, VKSND các huyện, thành phố trong tháng 8 và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2017.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hồ Đức Anh, Viện trưởng VKSND tỉnh. Thành phần tham gia Hội nghị gồm có các đồng chí Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ và tương đương; các đồng chí Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên của VKSND các huyện, thành phố tại 11 điểm cầu.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị cấp huyện đã được lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và lãnh đạo VKSND tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo trực tiếp; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ đã hướng dẫn đối với VKSND cấp huyện, thành phố cần tăng cường và chú trọng hơn nữa trong một số hoạt động nghiệp vụ cụ thể nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác chuyên môn của ngành trong thời gian tới.

Các điểm cầu dự Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Đức Anh, Viện trưởng VKSND tỉnh đã khái quát lại tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật xảy ra trong tháng 8, ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của VKSND hai cấp tỉnh Hòa Bình, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm VKSND hai cấp cần thực hiện trong tháng 9 nhằm bảo đảm hoàn thành tốt Kế hoạch công tác đã đề ra.

                                                                                                Thảo Hiền

* VKSND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm sát quý III

Cũng trong ngày hôm qua (12/9), VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm sát quý III/2017. Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe 6 ý kiến phát biểu thảo luận của các đồng chí lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh, lãnh đạo cấp phòng và Viện kiểm sát cấp huyện, các ý kiến phát biểu đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, biện pháp khắc phục thời gian tới. Một số ý kiến nêu lên những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất với Lãnh đạo VKSND tỉnh.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Viện trưởng VKSND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác mà các đơn vị trong ngành đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2017. Đồng chí yêu cầu Lãnh đạo Viện kiểm sát cấp huyện, các phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh chủ động thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác.

Nguyễn Quỳnh Trang

VKSND tỉnh Hà Tĩnh

* Đảng ủy VKSND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết BCH TƯ Đảng khóa XII

Sáng qua (12/9), Đảng ủy VKSND tỉnh Đắk lắk đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghỉa cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Cơ quan VKSND tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Đào Viết Hồ, Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk quán triệt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 Toàn cảnh Hội nghị

Thông qua Hội nghị đã giúp cho các cán bộ, đảng viên trong Cơ quan VKSND tỉnh nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, về các mục tiêu tổng quát của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Trần Thanh Dương

* Tiền Giang: VKSND huyện Cai Lậy tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Ngày 05/9 vừa qua, VKSND huyện Cai Lậy phân công đồng chí Phạm Văn Nhớ – Kiểm sát viên trực tiếp tham gia báo cáo 03 chuyên đề về các lĩnh vực Luật đất đai, xây dựng và môi trường tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Cai Lậy cho hơn 200 lượt đối tượng là cán bộ tư pháp, trưởng ấp, hòa giải viên cấp xã tham dự

Đồng chí Phạm Văn Nhớ – Kiểm sát viên trực tiếp tham gia báo cáo 03 chuyên đề

Kết quả buổi báo cáo được Ban tổ chức đánh giá đạt chất lượng chiều rộng lẫn chiều sâu, những vấn đề cơ bản, trọng tâm và những vấn đề phát sinh thường gặp hàng ngày ở địa phương được Kiểm sát viên báo cáo minh họa sinh động, dễ hiểu, các học viên tích cực tiếp thu và đánh giá cao. Đây là một hình thức tuyên truyền giáo dục của VKSND huyện Cai Lậy được địa phương quan tâm, tin tưởng và phối hợp để nâng cao hiệu quả tuyên truyền giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Cai Lậy.

Trung Thái

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang