Bản tin Kiểm sát ngày 10/9

11/09/2018 07:48

(kiemsat.vn)
Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo, Hội nghị giao ban trực tuyến công tác, Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát của VKSND các tỉnh Điện Biên, Thái Nguyên, Nghệ An, Bạc Liêu là nội dung của bản tin Kiểm sát ngày hôm nay.

* VKSND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo

Vừa qua, VKSND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy phiếu tín nhiệm năm 2018 đối với các đồng chí lãnh đạo VKSND tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo VKSND tỉnh, các đồng chí đại diện Ban Tổ chức, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy Điện Biên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng phòng, Viện trưởng VKSND huyện, thị xã thành phố.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Kỷ, Viện trưởng VKSND tỉnh đã quán triệt tinh thần các văn bản: Quy định số 262-QĐ/TW, ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị và công văn số 562-CV/TU, ngày 30-7-2018 của Tỉnh ủy Điện Biên về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan, đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; quán triệt các nguyên tắc cơ bản trong việc lấy phiếu tín nhiệm, bảo đảm tính công bằng, khách quan trong việc bỏ phiếu; kết quả tín nhiệm sẽ là một trong những kênh thông tin tham khảo quan trọng cho việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ trong ngành KSND Điện Biên.

Căn cứ vào các tiêu chí theo nội dung lấy phiếu tín nhiệm theo hướng dẫn, hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 04 đồng chí lãnh đạo VKSND tỉnh gồm Viện trưởng và 03 Phó Viện trưởng. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố công khai tại Hội nghị.

 Duy Hiếu

VKSND tỉnh Điện Biên

* VKSND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác

Thực hiện Quyết định số 279/QĐ-VKSTC ngày 01/8/2017 của VKSND tối cao ban hành Quy về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành KSND, ngày 10/9, VKSND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến tới 09 điểm cầu VKSND cấp huyện nhằm đánh giá kết quả công tác kiểm sát trong tháng 8 và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018. Đồng chí Lý Văn Huấn, Phó Viện trưởng phụ trách VKSND tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh

Qua đánh giá kết quả công tác kiểm sát trong tháng, các đơn vị đã có nhiều cố gắng, tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu công tác. Trong tháng đơn vị cũng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu báo cáo trước các đoàn kiểm tra, khảo sát như: Đoàn khảo sát của Ủy ban Tư pháp Quốc hội khóa XIV; Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đối với Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh Thái Nguyên; Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng…; các đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ của VKS 2 cấp tỉnh Thái Nguyên.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu đề ra như: Tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, chất lượng giải quyết các vụ án bị tòa án cấp phúc thẩm hủy án; còn có Kiểm sát viên vi phạm quy chế, quy định của ngành dẫn đến phải xem xét xử lý kỷ luật…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lý Văn Huấn yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị VKS 2 cấp tỉnh Thái Nguyên quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết của Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát Thái Nguyên; phát huy tinh thần “trách nhiệm, gương mẫu, sáng tạo, khát khao đổi mới” theo yêu cầu tại Thông báo kết luận của Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Ngành...

Nguyễn Anh

VKSND tỉnh Thái Nguyên

*  VKSND tỉnh Nghệ An tổ chức giao ban công tác kiểm sát Quý III năm 2018

Nhằm nắm bắt, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ trong Quý III của Viện kiểm sát hai cấp, sáng ngày 10/9, VKSND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm sát Quý III năm 2018. Tham gia hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo VKSND tỉnh; Lãnh đạo, công chức, Kiểm sát viên các Phòng và tương đương  thuộc VKSND tỉnh và được truyền hình trực tuyến đến 21 điểm cầu VKSND cấp huyện. Đồng chí Tôn Thiện Phương, Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Trong Quý III năm 2018, VKSND tỉnh đã tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, bảo đảm tiến độ, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được xác định trong Chỉ thị công tác năm 2018 của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2018 của VKSND tỉnh; Đề cao trách nhiệm người đứng đầu; gắn trách nhiệm của Trưởng phòng, Viện trưởng VKSND cấp huyện với kết quả công tác của đơn vị.

VKS hai cấp đã bám sát và thực hiện Kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện được nhiều chỉ tiêu công tác nổi trội; chất lượng THQCT và kiểm sát hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực; đã phối hợp tốt với các cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm, giải quyết được nhiều vụ án trọng điểm, vụ việc phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, các vụ, việc cấp ủy đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo; không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên được nâng lên rõ rệt. Hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm sát hoạt động tư pháp được nâng cao; kịp thời phát hiện các vi phạm xảy ra trong hoạt động tư pháp, ban hành nhiều bản kiến nghị, kháng nghị yêu cầu cơ quan hữu quan khắc phục, phòng ngừa; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các bản kiến, kháng nghị. Công tác xây dựng ngành đạt được nhiều kết quả tích cực; công tác tổ chức cán bộ luôn luôn được quan tâm; quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan tư pháp được duy trì và ngày càng hiệu quả hơn...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hội nghị cũng đã thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế của VKS hai cấp trong quý III, như: Nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản trong công tác THQCT và kiểm sát hoạt động tư pháp chưa bảo đảm về tiến độ, chất lượng theo Kế hoạch công tác đã đề ra; chất lượng giải quyết một số vụ án hình sự chưa cao, dẫn đến việc phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung; tiến độ giải quyết một số vụ án, vụ việc dư luận xã hội quan tâm, cấp ủy theo dõi chỉ đạo giải quyết còn chậm; số lượng kháng nghị phúc thẩm trong lĩnh vực dân sự còn chưa nhiều so với số vụ việc bị cấp phúc thẩm sửa án, nhất là công tác kháng nghị phúc thẩm của VKS cấp huyện...


Một số đơn vị trình bày tham luận tại Hội nghị thông qua hệ thống truyền hình trực tuyến

Trong phần thảo luận, dưới sự điều hành trực tiếp của đồng chí Viện trưởng, các đơn vị đã phát biểu nhiều ý kiến tham luận, trong đó tập trung vào việc chỉ ra những hạn chế, yếu kém, những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình thực hiện công tác kiểm sát trong quý III, đặc biệt là việc thực hiện các khâu "đột phá" mà các đơn vị VKS hai cấp đã xác định trong kế hoạch công tác năm 2018. Trên cơ sở đó, hội nghị đã đề xuất nhiều biện pháp, giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, thiếu sót; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ theo kế hoạch đã đề ra trong Quý IV và thời gian tiếp theo.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tôn Thiện Phương yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát Kế hoạch, Chương trình công tác, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác nghiệp vụ đã đề ra bảo đảm về tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức và người lao động VKS hai cấp; tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đồng thời, duy trì mối quan hệ phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan tư pháp để hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của ngành và các nhiệm vụ chính trị địa phương. Tại hội nghị lần này, đồng chí chủ trì đã giao trách nhiệm cho Văn phòng tiến hành tổng hợp những ý kiến tham luận của các đơn vị, đồng thời tham mưu cho Lãnh đạo Viện các biện pháp chỉ đạo, điều hành nhằm tháo gỡ và khắc phục những khó khăn, vướng mắc mà các đơn vị VKS hai cấp gặp phải trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, góp phần đảm bảo chất lượng và kết quả cao công tác kiểm sát trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

                                                                           Hồ Kim Trình

VKSND tỉnh Nghệ An

* VKSND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết Qúy III

Ngày 07/9 vừa qua, VKSND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm sát quý III năm 2018  tới 07 điểm cầu VKSND cấp huyện. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Minh Tạo, Viện trưởng VKSND tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đánh giá tóm tắt tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và những kết quả nổi bật trong công tác kiểm sát của VKSND hai cấp trong 03 tháng quý III năm 2018 và tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ của 09 tháng năm 2018.

Đồng chí Trần Minh Tạo, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu khai mạc

Toàn thể Đại biểu ở điểm cầu chính và các điểm cầu VKSND cấp huyện

Đã có 13 ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự về những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ, nguyên nhân của việc chưa thực hiện đạt các chỉ tiêu nghiệp vụ và đề xuất những giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ của những tháng còn lại của năm 2018.

Kết luận hội nghị, đồng chí Viện trưởng Trần Minh Tạo chỉ đạo lãnh đạo VKSND cấp huyện, Thủ trưởng các đơn vị và công chức, Kiểm sát viên VKSND hai cấp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm sát của quý III năm 2018 và những hạn chế tồn tại trong 9 tháng qua. Đồng thời, chỉ đạo VKSND cấp huyện, các đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ để hoàn thành tốt chỉ tiêu năm theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, trong đó tập trung vào các chỉ tiêu: Tỷ lệ giải quyết tin báo, tỷ lệ giải quyết án ở giai đoạn điều tra, truy tố, để án bị hủy, sửa có lỗi của VKS, án trả hồ sơ để điều tra bổ sung…; thận trọng hơn trong xét phê chuẩn các quyết định tố tụng, quyết định truy tố nhằm bảo đảm việc truy tố có căn cứ, tránh trường hợp phải rút quyết định truy tố; trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp tổ chức kiểm sát theo quy chế của Ngành, kiểm sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện vi phạm để ban hành kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu đối với các cơ quan tố tụng, cơ quan hữu quan; thực hiện tốt công tác kiểm tra nghiệp vụ năm 2018, trong công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, xét đề nghị khen thưởng cuối năm phải thực hiện công tâm, khách quan về kết quả đạt được của cán bộ, công chức và đề xuất khen thưởng đúng đối tượng.

Võ Quốc Trường

VKSND tỉnh Bạc Liêu

Xem thêm>>>

Bản tin Kiểm sát ngày 07/9

Bản tin Kiểm sát ngày 05/9

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang