Bản tin Kiểm sát ngày 10/10

10/10/2018 23:14

(kiemsat.vn)
Hoạt động của các VKSND tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Tĩnh và một số VKS cấp huyện của Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc, Đắk Nông là những nội dung chính của bản tin ngày hôm nay.

VKSND tỉnh Thái Nguyên Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 10 năm 2018

Ngày 09/10, VKSND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến VKS 2 cấp nhằm đánh giá kết quả công tác kiểm sát trong tháng 9 năm 2018 và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2018.

Đồng chí Hoàng Văn Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Qua đánh giá kết quả công tác kiểm sát trong tháng, các đơn vị đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện cho được Kế hoạch số 418/KH-VKS ngày 13/9/2018 về trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 của ngành Kiểm sát Thái Nguyên. Trong tháng, VKSND tỉnh tiến hành kiểm tra toàn diện tại 03 đơn vị cấp huyện, 03 Phòng nghiệp vụ thuộc tỉnh và sơ kết việc thực hiện phong trào thi đua ngắn hạn đợt 2 năm 2018 (từ ngày 01/7/2018 đến 30/9/2018) bình xét và đề nghị khen thưởng đối với các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu đề ra như tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; tỷ lệ giải quyết án của Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát; một số đơn vị chấp hành chưa nghiêm chế độ thông tin báo cáo trong ngành …

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Tiến, Phó Viện trưởng VKS tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị VKS 2 cấp tỉnh Thái Nguyên tăng cường hơn nữa công tác giáo dục bản lĩnh chính trị, nắm bắt diễn biến, tâm tư của cán bộ, kiểm sát viên thuộc quyền quản lý; đề nghị các đơn vị chủ động trong công tác phối hợp liên ngành để đảm bảo tỷ lệ giải quyết án của các cơ quan trước khi khóa số liệu kết thúc năm công tác...

Nguyễn Anh

VKSND tỉnh Thái Nguyên

Đảng ủy VKSND tỉnh Phú Thọ kiểm tra công tác sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề năm 2018

Thực hiện kế hoạch số 26-KH/ĐU ngày 12/9/2018 của Đảng ủy VKSND tỉnh Phú Thọ, về việc thành lập đoàn kiểm tra và kiểm tra công tác tổ chức sinh hoạt Chi bộ và sinh hoạt chuyên đề 2018 đối với 07 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh (thời điểm kiểm tra từ 01/11/2017 đến 30/9/2018).

Từ ngày 04/10 đến ngày 09/10/2018, Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Phó bí thư Đảng là Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra 07 sổ Nghị quyết Chi bộ và 57 sổ tay Đảng viên. Kết quả kiểm tra được đánh giá như sau:

Đoàn kiểm tra công tác sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề năm 2018

Về thực hiện quy định đối với tổ chức sinh hoạt Chi bộ: 07/07 chi bộ đã triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn của Đảng; quy trình sinh hoạt của Chi bộ bảo đảm theo đúng các nội dung hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy khối.

Việc ghi sổ Nghị quyết họp chi bộ: 07/07 chi bộ có sử dụng sổ ghi Nghị quyết họp chi bộ do Đảng ủy cấp phát. Sổ ghi đã phản ánh đầy đủ thời gian họp, nội dung cuộc họp theo quy định, số lượng đảng viên tham gia; Trong sinh hoạt đã triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn của Đảng; các văn bản pháp luật mới ban hành phục vụ và cần thiết cho công tác nghiệp vụ để đảng viên nắm bắt, thực hiện; các chi bộ đã nâng cao chất lượng sinh hoạt, kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, chỉ ra những tồn tại, hạn chế những việc chưa hoàn thành để đề ra phương hướng khắc phục nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới; một số chi bộ đã nâng cao nhận thức, phát huy dân chủ trong sinh hoạt, đã đưa ra nhiều ý kiến thảo luận, tạo được không khí đoàn kết, thẳng thắn để các đảng viên thể hiện hết ý kiến của mình trước khi biểu quyết…

Công tác thực hiện sinh hoạt chuyên đề: 7 chi bộ tổ chức thực hiện tốt việc sinh hoạt chuyên đề năm 2018, nội dung của các chuyên đề tập trung và các nội dung: “Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, Đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề “ Những tồn tại và biện pháp khắc phục trong phong cách, tác phong lề lối làm việc của cán bộ kiểm sát trước yêu cầu cải cách tư pháp”. Ngoài ra, các chi bộ đã tổ chức học tập một số chuyên đề có nội dung liên quan trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi Đảng viên như: Chuyên đề “Nâng cao chất lượng kháng nghị, kiến nghị thông qua công tác KS bản án hình sự sơ thẩm – Chi bộ Phòng 7”;  “Tổng kết thi hành luật phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008) – Chi bộ Phòng 1”; “Điều kiện được tha tù trước thời hạn có điều kiện với người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng’’ – Chi bộ Phòng 8 + 11” “Giải pháp để nâng cao năng lực KSV trong KS hoạt động tố tụng tại phiên tòa dân sự sơ thẩm – Chi bộ Phòng 9 + 10”...

Chi bộ Phòng 1 tổ chức học tập chuyên đề “ Tổng kết thi hành luật phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008)

Chi bộ Phòng 9 + 10 tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Giải pháp để nâng cao năng lực KSV trong KS hoạt động tố tụng tại phiên tòa dân sự sơ thẩm”

Kiểm tra sổ tay Đảng viên: Qua kiểm tra 57 sổ tay Đảng viên, thấy cơ bản các đồng chí đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ hàng tháng đều chấp hành tương đối tốt việc ghi chép những nội dung được triển khai trong cuộc họp như: Việc đóng đảng phí của các Đảng viên, văn bản mới được triển khai, quán triệt, đánh giá kiểm điểm công tác trong tháng, phương hướng tháng tiếp theo, ý kiến thảo luận, ý kiến kết luận của đồng chí chủ trì hội nghị và biểu quyết thông qua; Một số chi bộ đã quán triệt Đảng viên chấp hành tốt việc ghi chép các nội dung của 6 buổi học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương...do Tỉnh ủy và Đảng ủy VKSND tỉnh tổ chức ( Chi bộ Phòng 1, 7, 9 + 10, VPTH + TKTP).

Chi bộ VPTH – TKTP&CNTT tổ chức học tập chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng tại VKSND tỉnh Phú Thọ”

Bên cạnh những ưu điểm, đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Sổ nghị quyết của một số Chi bộ việc thảo luận, đóng góp ý kiến của đảng viên trong sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt định kỳ hàng tháng còn sơ sài, mang tính liệt kê; Việc ghi chép các buổi học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương... do Tỉnh ủy và Đảng ủy VKSND tỉnh tổ chức còn chưa đầy đủ; một số đảng viên chưa thực sự nghiêm túc trong việc ghi chép sổ tay đảng viên trong mỗi cuộc họp, các nội dung sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi bộ, các buổi học tập Chỉ thị, Nghị quyết còn  ghi chép sơ sài, mang tính liệt kê .... Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí trưởng đoàn yêu cầu các đồng chí Bí thư Chi bộ cần chỉ đạo, quán triệt cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ thực hiện nghiêm túc việc ghi chép, thảo luận trong sinh hoạt chi bộ.

                                      Hoàng Việt

VKSND tỉnh Phú Thọ

VKSND tỉnh Hà Tĩnh triển khai kiểm tra kết quả thực hiện kế hoạch công tác năm 2018 tại các đơn vị cấp huyện

Việc kiểm tra nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và kết quả công tác của các đơn vị VKSND huyện, thị xã, thành phố theo Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch công tác năm 2018 của VKSND tỉnh Hà Tĩnh, những biện pháp đổi mới, sáng kiến, cải tiến trong công tác chỉ đạo điều hành và trong hoạt động nghiệp vụ; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, hướng dẫn của VKSND tỉnh đối với VKSND các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời, qua công tác kiểm tra nhằm đánh giá chính xác những kết quả đạt được và hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị; xác định nguyên nhân, trách nhiệm, từ đó đề ra biện pháp khắc phục.

Đợt kiểm tra sẽ đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn  những chỉ tiêu công tác đã đạt, chưa đạt trong các lĩnh vực công tác: thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự; kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính và các việc khác theo quy định của pháp luật; kiểm sát thi hành án dân sự; công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp; công tác xây dựng ngành…

Theo kế hoạch, VKSND tỉnh sẽ thành lập Đoàn trực tiếp kiểm tra tại các đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện, Đoàn kiểm tra do 01 đồng chí Lãnh đạo Viện làm Trưởng đoàn và các thành viên ở một số Phòng thuộc Viện kiểm sát tỉnh. Thời gian kiểm tra thực hiện từ ngày 09/10/2018 đến ngày 17/10/2018. Kết quả kiểm tra là một trong những cơ sở để xem xét, đánh giá thi đua khen thưởng cuối năm 2018 đối với các đơn vị.

Nguyễn Quỳnh Trang

VKSND tỉnh Hà Tĩnh

* Vừa qua, Đoàn Thanh niên trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã tham dự Hội nghị tập huấn và tổng kết công tác đoàn trường năm học 2017-2018 và triển khai công tác năm học 2018-2019 của Đoàn khối các cơ quan Trung ương được tổ chức tại Học viên thanh thiếu niên Việt Nam.

Hội nghị đã tổng kết lại những hoạt động và kết quả đã đạt được trong Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong năm học 2017 – 2018, đề ra phương hướng hoạt động Đoàn trong năm học 2018-2019. Bên cạnh đó, còn giới thiệu đến Đoàn viên các chuyên đề như “Học Tiếng Anh trong thời kỳ 4.0”, “Chuyên đề về cách thức tổ chức các hoạt động Đoàn tập thể”,...

Đến tham dự Hội nghị tập huấn, các đoàn viên Đoàn thanh niên Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã tiếp thu được nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích trong công tác Đoàn như phương hướng rèn luyện trở thành một thủ lĩnh giỏi, cách thức tổ chức các hoạt động đoàn thể,…

Đoàn trường chụp ảnh lưu niệm

Tại buổi tổng kết công tác Đoàn trường năm học 2017-2018, Đoàn thanh niên trường Đại học Kiểm sát cũng vinh dự đón nhận giấy khen của Ban chấp hành Đoàn khối cơ quan trung ương cho 2 tập thể (CLB Văn nghệ, CLB Kiểm sát trẻ) và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên: Dương Văn Hùng -Chi đoàn K3D; Hoàng Thị Lan Anh- Ban Học tập & nghiên cứu Khoa học; Lương Bích Hảo - Ban Học tập & nghiên cứu Khoa học; Nguyễn Thị Vân Anh- CLB Tình nguyện; Nguyễn Quỳnh Hương- CLB Tình nguyện.

Kết thúc hội nghị, trong thời gian tới các đơn vị Đoàn nói chung và Đoàn thanh niên trường Đại học Kiểm sát Hà Nội nói riêng sẽ  đảm bảo nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động Đoàn, luôn luôn đổi mới, sáng tạo cùng với tinh thần trách nhiệm cao để tích cực xây dựng lớp Đoàn viên, thanh niên là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Nguyễn Hồng Sơn

Trường ĐHKS Hà Nội

* Thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp của TAND thành phố Vĩnh Yên đối với đơn của anh Nguyễn Viết Trường, sinh năm 1985 ở thôn Đạm Nội, xã Tiền Châu, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc “khiếu nại việc Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Yên chậm thụ lý giải quyết vụ án” và đơn của anh Nguyễn Văn Hưng, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trong vụ án Công ty TNHH Tư vấn- xây dựng Phúc Thắng “khiếu nại việc Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Yên đã vi phạm thời hạn nhận và giải quyết đơn khởi kiện”, Viện KSND thành phố Vĩnh Yên phát hiện việc giải quyết khiếu nại đối với 02 đơn trên của Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Yên có một số vi phạm như: Không thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết về việc Tòa án đã thụ lý đơn khởi kiện, vi phạm quy định tại điểm d khoản 1 Điều 500 Bộ luật TTDS năm 2015 và Điều 27 Luật khiếu nại năm 2011; Không ban hành Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại sau khi người khiếu nại rút đơn khiếu nại  và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại cũng như VKS cùng cấp biết việc đình chỉ giải quyết khiếu nại, vi phạm quy định tại Điều 10 Luật khiếu nại năm 2011 và Điều 506 Bộ luật TTDS năm 2015; Không tiến hành lập hồ sơ giải quyết khiếu nại theo quy định tại Điều 34 Luật khiếu nại năm 2011.

Những vi phạm tồn tại trên, ngày 9/10/2018, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Yên đã ban hành Kiến nghị số 477/KN-VKS yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Yên chấn chỉnh khắc phục vi phạm./.

                                                                        Hà Thị Loan

VKSND thành phố Vĩnh Yên

* Vừa qua, VKSND huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh về kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm và khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê.

Đoàn kiểm sát trực tiếp tại buổi làm việc

Quá trình kiểm tra hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc giải quyết nguồn tin về tội phạm và khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan CSĐT Công an huyện, thời gian qua, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê đã quan tâm, chỉ đạo kịp thời công tác tiếp nhận và giải quyết nguồn tin về tội phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, đơn vị đã ghi chép đầy đủ vào sổ quản lý tin báo; việc phân loại xử lý nguồn tin về tội phạm và khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp đảm bảo chính xác, có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, còn một số tồn tại như: một số tin báo không quản lý, theo dõi trên sổ sách, 01 tin báo không ra Quyết định phân công ĐTV giải quyết; không thông báo bằng văn bản tình hình tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố hàng tháng cho Viện kiểm sát, hồ sơ đơn chưa đầy đủ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP ngày 10/8/2005; chưa có sổ theo dõi đơn thuộc thẩm quyền…

Kết thúc cuộc kiểm sát, VKSND huyện Hương Khê đã ban hành Kết luận, Kiến nghị yêu cầu Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê phát huy những ưu điểm đã đạt được và có biện pháp khắc phục kịp thời những tồn tại nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm và khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp trong thời gian tới./.

                                                                                                Việt Dũng

VKSND huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

* Đầu tháng 10, Liên ngành VKSND thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông và TAND thị xã phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hiền, bị VKSND TX. Gia Nghĩa truy tố về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" theo điểm h, khoản 3, Điều 249 BLHS.

Tham dự phiên tòa có đại diện Lãnh đạo TAND, VKSND tỉnh Đắk Nông; Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Thẩm phán của VKSND, TAND các huyện Đắk G’Long, Đắk R’Lấp, Tuy Đức cùng tập thể Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Kiểm tra viên, Thư ký của VKSND và TAND thị xã Gia Nghĩa.

Theo Cáo trạng của Viện KSND thị xã Gia Nghĩa: Vào ngày 09/5/2018, tại tổ 1, P. Nghĩa Tân, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gia Nghĩa bắt quả tang Nguyễn Thị Thanh Hiền (SN 1994) đang tàng trữ trái phép 15,206 gam Ketamine và 86,687 gam Methamphetamine. Với khối lượng các chất ma túy tàng trữ như trên, VKS đã truy tố Hiền về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm h, khoản 3 Điều 249 BLHS.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng truy tố, chỉ xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Có thể nói, đây là vụ án có khối lượng ma túy thu giữ được lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa. Cho thấy tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn thị xã gần đây diễn biến hết sức phức tạp, có chiều hướng gia tăng về số vụ, số đối tượng cũng như tính chất nghiêm trọng. Đáng nói hơn, bị cáo là đối tượng có tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy, trong thời gian được hoãn thi hành án vì lý do nuôi con dưới 36 tháng tuổi lại tiếp tục phạm tội mới về ma túy, điều đó cho thấy ý thức coi thường pháp luật của bị cáo, không ăn năn hối cải. Vì vậy, cần thiết phải xử lý nghiêm minh.

Sau khi đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS cũng như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hiền 12 năm tù. Tổng hợp hình phạt với bản án về tội Mua bán trái phép chất ma túy vào năm 2017, Tòa án đã buộc Hiền phải chấp hành hình phạt của hai bản án là 19 năm 06 tháng tù. Đây là hình phạt nghiêm khắc và thích đáng vì tính chất rất nghiêm trọng của hành vi phạm tội của bị cáo.

Đồng chí K’Tiêng, Phó Chánh án TAND tỉnh Đắk Nông chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm

Kết thúc phiên tòa, tại Hội trường TAND thị xã Gia Nghĩa, đồng chí K’Tiêng – Phó Chánh án TAND tỉnh Đắk Nông đã chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm. Trên tinh thần thẳng thắn nhìn nhận, trao đổi, đóng góp ý kiến, cuộc họp đã đánh giá, nhận xét những ưu, khuyết điểm của phiên tòa cũng như quá trình giải quyết vụ án từ việc áp dụng pháp luật, cách điều hành phiên tòa cũng như các kỹ năng xử lý tình huống tại phiên tòa của Thẩm phán chủ tọa, các Hội thẩm, Thư ký, Kiểm sát viên,… Phân tích những ưu điểm, hạn chế trong quá trình kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử vụ án. Đánh giá công tác phối hợp giữa 02 ngành trong việc xác định, lựa chọn vụ án để xét xử rút kinh nghiệm… Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, xét xử các vụ án hình sự. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, KSV, KTV, Thẩm phán, Thư ký có cơ hội tự học hỏi, đào tạo, tích lũy kiến thức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công việc được giao.

                                                          Lan Hương

VKSND thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

Xem thêm>>>

Bản tin Kiểm sát ngày 08/10

Bản tin Kiểm sát ngày 05/10

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang