Bản tin Kiểm sát ngày 09/8

09/08/2018 22:13

(kiemsat.vn)
Bản tin ngày hôm nay có những nội dung chính sau: VKSND tỉnh Bình Thuận tổ chức tập huấn trực tuyến công tác tuyên truyền và bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí và VKSND tỉnh Sóc Trăng kiểm tra toàn diện công tác kiểm sát năm 2018 tại VKSND huyện Châu Thành.

* Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát, công tác tuyên truyền năm 2018, sáng 09/8, VKSND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến công tác tuyên truyền và bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí đến 10 điểm cầu cấp huyện. Hội nghị do đồng chí Lại Văn Loan, Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì và chỉ đạo.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền của VKSND tỉnh Bình Thuận đã có những chuyển biến tích cực, đạt hiệu quả rõ nét: Tổ tuyên truyền, Ban biên tập trang thông tin điện tử và các tập thể, cá nhân đã tích cực tham gia, phối hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành, thực hiện công tác tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của ngành, phản ánh kịp thời, thường xuyên về hoạt động của Viện kiểm sát hai cấp... Qua đó, lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành các địa phương và các tầng lớp nhân dân thấy rõ hơn chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp của ngành KSND vào công cuộc đổi mới đất nước, bảo vệ pháp luật, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân và thực hiện chủ trương cải cách tư pháp của Đảng, đưa công tác tuyền truyền dần đi vào nề nếp, góp phần tích cực vào thành tích chung của Ngành.

Đồng chí Lại Văn Loan, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu khai mạc

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền của VKSND tỉnh Bình Thuận còn bộc lộ những hạn chế như: Lãnh đạo một số đơn vị chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền nên chưa quan tâm đúng mức đến công tác này; hoạt động của trang thông tin điện tử hình thức thể hiện chưa thực sự hấp dẫn; chất lượng một số bài đăng chưa cao, nội dung còn đơn điệu; công tác bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, nghiệp vụ báo chí chưa được quan tâm đúng mức...

Thay mặt Tổ tuyên truyền, đồng chí Trần Thị Thanh Nhàn đã truyền đạt một số dung có liên quan đến nghiệp vụ báo chí, viết bài, chụp ảnh, đăng tin… Đại diện lãnh đạo các huyện, các phòng trực thuộc đã tham gia ý kiến cùng nhau giải đáp những khó khăn, vướng mắc và đóng góp, đề xuất những nội dung mới để công tác tuyên truyền ngày càng hiệu quả.

Phát biểu kết luận, đồng chí Lại Văn Loan, Viện trưởng VKSND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, toàn thể cán bộ, công chức trong ngành cần quan tâm một số nhiệm vụ sau: Nâng cao nhận thức về vai trò của công tác tuyên truyền, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành; thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác này, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, góp phần tích cực, có hiệu quả vào việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành. Công tác tuyên truyền của ngành trong thời gian tới cần tập trung thông tin tuyên truyền kịp thời về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các quan điểm mới, quy định mới có liên quan đến tổ chức và hoạt động của ngành; truyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của VKSND, về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp và kết quả các mặt hoạt động, công tác của các đơn vị trong toàn ngành, cổ vũ phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến, xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới và cải cách tư pháp. Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền của tỉnh có trách nhiệm tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tỉnh về định hướng nội dung tuyên truyền, xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện các kế hoạch trọng tâm công tác tuyên truyền hàng năm của tỉnh; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị trong toàn tỉnh, tổng hợp tình hình, kết quả, báo cáo với Viện trưởng KSND tỉnh, kịp thời động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyền truyền, đồng thời thông báo rút kinh nghiệm chung theo từng quý.

Dương Văn Nhiên

VKSND tỉnh Bình Thuận

* Ngày 06/8, Đoàn kiểm tra VKSND tỉnh Sóc Trăng do đồng chí Viện trưởng Đinh Gia Hưng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác kiểm sát năm 2018 tại VKSND huyện Châu Thành.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Nguyễn Trường Sơn, Viện trưởng VKSND huyện Châu Thành đã báo cáo tình hình hoạt động, việc thực hiện các chỉ tiêu, nghiệp vụ trên các khâu công tác từ ngày 01/12/2017 đến ngày 31/7/2018 của đơn vị.

Sau khi trực tiếp làm việc, nghiên cứu sổ thụ lý và hồ sơ có liên quan, Đoàn kiểm tra đánh giá: công tác giải quyết án hình sự, dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành án dân sự… cơ bản đã có những chuyển biến tích cực. Theo đó, tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt 90%, tỷ lệ giải quyết án trong giai đoạn điều tra đạt 74%, truy tố 21/22 vụ, đạt 95%,... Bên cạnh đó, trong 08 tháng đầu năm 2018, đơn vị không phát sinh các chuyên đề về án trả hồ sơ điều tra bổ sung, Toà tuyên không phạm tội, đình chỉ điều tra vì bị can không phạm tội, không có tình trạng án bị huỷ…

Về công tác chỉ đạo điều hành, lãnh đạo Viện luôn đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động quản lý, chỉ đạo. Trong mối quan hệ công tác đã tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng trong thực hiện nhiệm vụ. Từ đó các chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản đã đạt so với chỉ tiêu của Ngành. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót của đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, Đoàn đã yêu cầu Lãnh đạo đơn vị chỉ đạo tập thể cán bộ, Kiểm sát viên chấn chỉnh, khắc phục.

Đồng chí Đinh Gia Hưng, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu kết luận qua công tác kiểm tra

Qua kết quả kiểm tra, thay mặt đoàn, đồng chí Đinh Gia Hưng, Viện trưởng VKSND tỉnh yêu cầu trong thời gian còn lại của năm 2018, lãnh đạo VKSND huyện Châu Thành cần khắc phục những mặt tồn tại và tiếp tục tăng cường chỉ đạo cán bộ, Kiểm sát viên nỗ lực phấn đấu đẩy nhanh tiến độ các khâu công tác, bảo đảm hoàn thành và vượt chỉ tiêu theo kế hoạch công tác kiểm sát năm 2018.

Thay mặt đơn vị, đồng chí Lê Nguyễn Trường Sơn chân thành tiếp thu những ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm tra và hứa sẽ phát huy hơn nữa những ưu điểm, đồng thời sẽ chỉ đạo tập thể đơn vị nghiêm túc khắc phục những hạn chế, thiếu sót nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong thời gian tới.

                                                                         Nguyễn Hoàng Phúc

VKSND huyện Châu Thành

Xem thêm>>>

Bản tin Kiểm sát ngày 08/8

Bản tin Kiểm sát ngày 07/8

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang