Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm

09/04/2024 14:55

(kiemsat.vn)
Ngày 09/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật một số đảng viên có vi phạm, khuyết điểm tại Đảng bộ các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Yên, Hà Giang, Gia Lai.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy các ông: Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh Ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh Ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Cao Khoa, nguyên Phó Bí thư Tỉnh Ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Phạm Đình Cự, nguyên Phó Bí thư Tỉnh Ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên; Hà Hoàng Việt Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; Nguyễn Thế Bình, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang; Nguyễn Tư Sơn, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của các cá nhân nêu trên; theo Quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông: Lê Duy Thành, Đặng Văn Minh, Cao Khoa, Phạm Đình Cự, Hà Hoàng Việt Phương, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Tư Sơn.

Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

TH

UBKT Trung ương thi hành kỷ luật một số cá nhân, tổ chức đảng vi phạm

(Kiemsat.vn) - Trong các ngày 10, 11 và 19/01/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 35. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

UBKT Trung ương xem xét, kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm

(Kiemsat.vn) - Trong các ngày 02 và 03/4/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 39. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Theo Thông cáo báo chí, tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang