Ba trường hợp VPHC trong lĩnh vực chứng khoán bị công khai thông tin

08/06/2017 09:59

(kiemsat.vn)
Kể từ ngày 15/6/2017, Bộ tài chính quy định 03 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán bị công khai thông tin thay vì tất cả các trường hợp như trước.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 36/2017/TT-BTC  sửa đổi Thông tư 217/2013/TT-BTC về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực chứng khoán.

Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Theo đó,  Điều 16 Thông tư nêu rõ:  Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán sẽ công bố công khai thông tin  những trường hợp sau:

– Bị áp dụng mức phạt tiền trong khung phạt có mức phạt tối đa từ 15 triệu đồng trở lên đối với cá nhân; từ 30 triệu đồng trở lên đối với tổ chức;

– Bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động VPĐD, chứng chỉ hành nghề chứng khoán có thời hạn;

– Bị áp dụng một trong các hình thức xử phạt bổ sung hoặc biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định hiện hành.

(Theo quy định hiện hành tại Thông tư 217 tất cả các trường hợp có quyết định xử phạt đều sẽ bị công bố công khai thông tin).

Phạm Hằng

(Giới thiệu)

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang