14/8 là Ngày Truyền thống BQL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

13/08/2016 06:45

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định lấy ngày 14/8 hằng năm là “Ngày Truyền thống của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc tổ chức Ngày Truyền thống của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phải bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả và tránh hình thức; giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua lao động, công tác, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ luật pháp, khơi dậy và phát huy niềm vinh dự, tự hào, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và đạo đức cách mạng của cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ các tổ chức, đơn vị trong Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; ….

Được biết, ngày 14/8/1976 là Ngày Truyền thống của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký Quyết định số 145/CP về tổ chức bảo đảm nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình.

P. Nhi/daidoanket.vn

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang