09 hành vi cản trở hoạt động tố tụng hành chính sẽ bị xử lý nghiêm

04/07/2016 05:20

(kiemsat.vn)
Các hành vi cản trở hoạt động tố tụng hành chính như: Vi phạm nội quy phiên tòa; xúc phạm uy tín của Tòa án, danh dự, nhân phẩm, sức khoẻ của những người tiến hành tố tụng hoặc những người khác thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Tòa án sẽ bị xử lý kể từ tháng 7/2016.

Luật tố tụng hành chính năm 2015 đã bổ sung thêm một Chương mới gồm 11 Điều quy định về xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng hành chính (Chương XX từ Điều 316 đến Điều 326). Theo đó, các hành vi cản trở gây ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ giải quyết các vụ án của Tòa án sẽ bị xử lý. Cụ thể như sau:

– Vi phạm nội quy phiên tòa (Điều 316);

– Xúc phạm uy tín của Tòa án, danh dự, nhân phẩm, sức khỏe của những người tiến hành tố tụng hoặc những người khác thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Tòa án (Điều 317);

– Cản trở hoạt động xác minh, thu thập chứng cứ của Tòa án (Điều 318);

– Cố ý không có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án (Điều 319);

– Can thiệp vào việc giải quyết vụ án (Điều 320);

– Cản trở việc giao, nhận, cấp, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng của Tòa án (Điều 322);

– Cản trở đại diện của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia tố tụng theo yêu cầu của Tòa án (Điều 323);

– Đưa tin sai sự thật nhằm cản trở việc giải quyết vụ án của Tòa án (Điều 324);

– Cơ quan, tổ chức, cá nhân không thi hành quyết định của Tòa án về việc cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án (Điều 325).

Hình thức xử phạt, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi cản trở hoạt động tố tụng hành chính được thực hiện theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trường hợp người vi phạm nội quy phiên tòa đến mức phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì Tòa án có quyền khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.

Trường hợp Tòa án khởi tố vụ án hình sự thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định khởi tố, Tòa án phải chuyển cho Viện kiểm sát có thẩm quyền quyết định khởi tố vụ án và tài liệu, chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Đây là Chương mới được bổ sung để tạo cơ sở pháp lý cho việc quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền, mức tiền phạt đối với các hành vi cản trở hoạt động tố tụng hành chính nhằm xử lý nghiêm minh các hành vi cản trở hoạt động tố tụng hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong tố tụng hành chính, giáo dục mọi người chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, phòng ngừa những vi phạm có thể xảy ra, nâng cao uy tín của Toà án, bảo đảm sự tôn nghiêm của Toà án, sự tôn trọng của cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với Toà án, tạo điều kiện để Toà án giải quyết các vụ án hành chính nhanh chóng, hiệu quả, đúng pháp luật.

Nguyễn Long

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

Đọc nhiều
lên đầu trang