05 trường hợp không được tổ chức họp

14/11/2018 13:28

(kiemsat.vn)
Ngày 09/11/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký và ban hành Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg về việc quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước.

Một trong những nội dung nổi bật, đáng chú ý của Quyết định này là quy định về 05 trường hợp không tổ chức họp, bao gồm:

- Họp kết hợp với tham quan, giao lưu, nghỉ mát hoặc dùng hình thức họp để tổ chức vui chơi, giải trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;

- Họp giải quyết các công việc thường xuyên trong tình hình có thiên tai hoặc tình trạng khẩn cấp;

- Họp giải quyết công việc đã được phân quyền, phân cấp, ủy quyền cho thủ trưởng cơ quan hành chính cấp dưới giải quyết;

- Họp giải quyết công việc đã được pháp luật quy định giải quyết bằng các cách thức khác không phải thông qua cuộc họp;

- Họp nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của cấp dưới thay thế cho việc kiểm tra trực tiếp đối với cơ quan, đơn vị cấp dưới và cơ sở.

Ảnh minh họa (Internet)

Cũng theo Quyết định này, thời gian tiến hành các cuộc họp được quy định như sau:

- Họp giao ban, họp giải quyết công việc, họp tham mưu, tư vấn, họp điều phối: Không quá 1/2 ngày làm việc;

- Họp chuyên môn: Từ 01 buổi làm việc - 01 ngày, trường hợp những đề án, dự án lớn có thể kéo dài hơn;

- Họp sơ kết, tổng kết công tác: Không quá 01 ngày;

- Họp chuyên đề: Không quá 01 ngày;

- Họp tập huấn, triển khai: Từ 01 - 02 ngày.

Ngoài ra, tại Quyết định còn quy định một số nội dung khác như các nguyên tắc, quy trình tổ chức cuộc họp; thành phần và số lượng tham dự cuộc họp; trách nhiệm của người tham dự cuộc họp…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25/12/2018.

Xem chi tiết Quyết định 45/2018/QĐ-TTg tại đây

Xem thêm >>>

Văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước phải được gửi ngay trong ngày ký ban hành

Sử dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang