Quy định về  việc tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân

21/04/2017 09:37

(Kiểm sát.vn) – Nội dung này được quy định tại Quy chế số 51/QĐ - VKSTC - V12 ngày 02/02/2016  về quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của ngành kiểm sát nhân dân

Quy định về  việc tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân

Ảnh minh họa

Theo đó, Điều 4 quy định về tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân như sau:

– Khi công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì người tiếp công dân có trách nhiệm đón tiếp, yêu cầu họ nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có); tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc hướng dẫn người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày nội dung vụ việc.

–  Nội dung trình bày phải được ghi vào sổ tiếp công dân, gồm: số thứ tự, ngày tiếp, họ tên, địa chỉ của người được tiếp, nội dung sự việc, quá trình xem xét, giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền (nếu có); yêu cầu, đề nghị của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc tiếp nhận, xử lý vụ việc.

Đặc biệt trong trường hợp người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chưa có đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì người tiếp công dân hướng dẫn viết đơn hoặc ghi lại đầy đủ, chính xác nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh bằng văn bản và yêu cầu họ ký xác nhận hoặc điểm chỉ; trường hợp nội dung trình bày chưa rõ ràng, đầy đủ thì người tiếp công dân đề nghị người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày bổ sung hoặc bổ sung tài liệu, chứng cứ.

– Trường hợp trong đơn vừa có nội dung khiếu nại, vừa có nội dung tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì người tiếp công dân hướng dẫn người gửi đơn viết thành đơn riêng để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị hoặc phản ánh với cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

– Việc xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tiếp nhận qua tiếp công dân được thực hiện theo quy định tại Điều 26, Điều 28 Luật tiếp công dân và Điều 10 Quy chế này.

Thanh Huyền

Lãnh đạo VKSND tối cao tiếp công dân

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng, Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội (Vụ 2), Vụ kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12), Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Cục 1) và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang