Bộ Công an ban hành 63 biểu mẫu mới về giải quyết khiếu nại, tố cáo

26/12/2017 11:03

(kiemsat.vn)
Từ ngày 31/12/2017, bắt đầu sử dụng 63 biểu mẫu mới trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân trong ngành Công an nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 54/2017/TT-BCA ngày 15/11/2017 sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18/11/2014 quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân.

Bộ Công an ban hành 63 biểu mẫu mới về giải quyết khiếu nại, tố cáo Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Cụ thể, ban hành 63 biểu mẫu mới sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân, như sau:

– 11 biểu mẫu (từ Mẫu số 01 đến Mẫu số 11) sử dụng trong hoạt động thanh tra.

– 10 biểu mẫu (từ Mẫu số 12 đến Mẫu số 21) sử dụng trong giải quyết khiếu nại.

– 09 biểu mẫu (từ Mẫu số 22 đến Mẫu số 30) sử dụng trong giải quyết tố cáo.

– 12 biểu mẫu (từ Mẫu số 31 đến Mẫu số 42) sử dụng trong tiếp công dân và xử lý đơn thư.

– 07 biểu mẫu (từ Mẫu số 43 đến Mẫu số 49) sử dụng trong công tác kiểm tra, giám sát.

– 14 biểu mẫu (từ Mẫu số 50 đến Mẫu số 63) là các loại biểu mẫu sử dụng chung và các công tác khác có liên quan”.

Như vậy, thay vì sử dụng các biểu mẫu được ban hành như hiện nay thì kể từ ngày 31/12/2017 sẽ áp dụng 63 biểu mẫu mới này.

Xem chi tiết Thông tư số 54 tại đây.

Anh Minh
(giới thiệu)

Tin có liên quan >>>>>

Từ 01/01/2018, thực hành quyền công tố, KSXX vụ án hình sự theo quy chế mới

Từ 01/01/2018, cơ quan điều tra sử dụng sổ sách, biểu mẫu mới

Ban hành 60 biểu mẫu dùng trong xét xử vụ án hình sự

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang