Vụ việc tranh chấp dự án “Khu nhà phố Wall”: Kỳ 2: Các cơ quan chức năng đã giải quyết đúng quy định

19/02/2020 10:02

(kiemsat.vn)
​​​​​​​Gần 5 năm qua, vụ việc tranh chấp tại Công ty TNHH Kim Anh đã được các cơ quan từ Trung ương, TP. Hà Nội kiểm tra, xem xét, giải quyết. Tuy nhiên, mới đây, ông Nguyễn Lương Thế, Giám đốc công ty vẫn tiếp tục kiến nghị đến Sở KH&ĐT Hà Nội về sự việc này.

Đề nghị của ông Nguyễn Lương Thế không có căn cứ thực hiện

Trước đó, liên quan sự việc này, Kiểm sát Online đã có bài viết phản ánh quá trình giải quyết kiến nghị, ý kiến của ông Nguyễn Lương Thế, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Kim Anh đề nghị thu hồi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) lần thứ 5 có tên ông Đoàn Minh Quân chiếm 50% vốn điều lệ của công ty do hồ sơ giả mạo.

Trong khi đó, chính vợ chồng ông Thế vừa là chủ tịch, giám đốc, đại diện thành viên đã trực tiếp ký biên bản thanh lý hợp đồng, xác nhận đã nhận đủ tiền và gửi toàn bộ hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh (ĐKKD) lần 5 lên Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP Hà Nội. Ngày 31/10/2012, Công ty Kim Anh được cấp ĐKKD lần thứ 5 có tên ông Đoàn Minh Quân với 50% vốn điều lệ.

Từ ngày 31/10/2012 đến ngày 8/1/2015, sau hơn 3 năm triển khai dự án Phố Wall, Công ty Kim Anh đã có nhiều biên bản họp HĐTV khẳng định ông Quân là thành viên.

Cụ thể: Ngày 15/11/2012, Công ty Kim Anh tổ chức họp HĐTV, biên bản số 02/2012 do ông Thế ký khẳng định công ty có 3 thành viên, trong đó ông Đoàn Minh Quân là thành viên chiếm 50% vốn điều lệ. Nội dung cuộc họp thể hiện cả 3 thành viên đều tán thành bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà làm Phó giám đốc.

Tiếp đến, ngày 01/12/2012, tại biên bản số 03/2012/BB-KA có ký đóng dấu xác nhận của ông Nguyễn Lương Thế xác định ông Đoàn Minh Quân chiếm 50% vốn điều lệ.

Một biên bản có chữ ký của ông Nguyễn Lương Thế khẳng định ông Đoàn Minh Quân có 50% vốn điều lệ.

Ngày 07/12/2012, Công ty tiếp tục tổ chức cuộc họp hội đồng thành viên do ông Nguyễn Lương Thế chủ trì thể hiện ông Quân có số vốn góp 50 tỷ tương đương 50% vốn điều lệ của công ty.

Ngày 21/12/2012, Biên bản số 05/2012/BB-KA của Công ty Kim Anh vẫn khẳng định ông Quân là thành viên có số vốn góp 50 tỷ, tương ướng 50% vốn điều lệ...

Tiếp đến, ngày 11/01/2013, Công ty Kim Anh tiếp tục tổ chức họp hội đồng thành viên dưới sự chủ trì Chủ tịch HĐTV Nguyễn Lương Thế. Biên bản số 01/2013/BB-KA cuộc họp tiếp tục thể hiện ông Quân có số vốn góp 50 tỷ...

Đến ngày 12/05/2014, ông Thế tiếp tục ký biên bản họp hội đồng thành viên số 08/2014/BB-KA khẳng định ông Đoàn Minh Quân là thành viên...

Qua nhiều biên bản họp hội đồng thành viên, dưới sự chủ trì của ông Thế đều khẳng định ông Quân là thành viên Công ty Kim Anh có số vốn góp 50 tỷ tương đương 50% vốn điều lệ. Tuy nhiên, khi dự án nhà ở phố Wall đã hoàn thành các thủ tục và nghĩa vụ tài chính đồng thời đủ điều kiện để chuyển nhượng, kinh doanh nhà thì ông Thế liên tục gửi đơn yêu cầu thu hồi giấy ĐKKD lần 5 của công ty với lý do hồ sơ “giả mạo” để loại bỏ tư cách thành viên của ông Quân.

Sau khi Sở KH&ĐT trả lời không có cơ sở thu hồi giấy ĐKDN lần 5, ông Thế tiếp tục yêu cầu ông Đoàn Minh Quân nộp tiền.

Nhận được đơn đơn yêu cầu thu hồi ĐKDN lần 5 của ông Thế với lý do giả mạo, ngày 28/5/2015, Sở KH&ĐT đã có văn bản trả lời số 150/ĐKKD trong đó nêu rõ: Căn cứ kết luận của Công an Hà Nội trả lời hồ sơ của Công ty Kim Anh đề nghị cấp giấy ĐKKD lần 5 chưa đủ căn cứ kết luận hồ sơ giả mạo.

Sau đó, ngày 18/6/2015, chính ông Thế lại khẳng định ông Quân là thành viên và gửi thông báo Công ty Kim Anh phải nộp thêm hơn 144 tỷ vì vậy yêu cầu ông Quân nộp ngay số tiền 72,3 tỷ tiền sử dụng đất của dự án. Từ những động thái “khó hiểu” của ông Thế, dư luận đặt ra câu hỏi tại sao ông Thế cho rằng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có tên ông Quân là giả mạo nhưng chính ông lại ký ban hành hàng loạt biên bản cuộc họp hội đồng thành viên ? Đồng thời, nếu ông Quân không phải là thành viên công ty có 50% vốn điều lệ tại sao ông Thế lại yêu cầu ông Quân đóng hơn 70 tỷ nghĩa vụ tài chính của dự án tương đương 50% vốn?

Tuy nhiên, ngay sau khi ông Quân vừa nộp đủ số tiền 72,3 tỷ thì ông Thế tiếp tục gửi văn bản đề nghị thu hồi giấy ĐKKD lần 5. Ngày 25/01/2016, Sở KH&ĐT Hà Nội tiếp tục ban hành Quyết định số 12/QĐ-KH&ĐT về việc giải quyết khiếu nại (lần 2) của Công ty Kim Anh. Tại văn bản này, Sở KH&ĐT cho biết, qua rà soát trình tự thủ tục và căn cứ văn bản số 277/CAHN-PA 81 của Công an TP. Hà Nội trả lời có nội dung hồ sơ liên quan để cấp giấy ĐKDN lần 5 là chưa đủ căn cứ kết luận hồ sơ giả mạo. Vì vậy, Sở KH&ĐT đã có văn bản trả lời nội dung khiếu nại và đề nghị thu hồi giấy ĐKKD của công ty là chưa đủ căn cứ pháp luật.

Ngày 04/02/2020, Sở KH&ĐT tiếp tục có trả lời kiến nghị của ông Thế. Căn cứ kết quả kiểm tra, rà soát hồ sơ vụ việc của Thanh tra Thành phố Hà Nội đã báo cáo UBND TP tại văn bản số 6198/TTTP ngày 23/12/2019 và quy định của pháp luật, Sở KH&ĐT nhận thấy nội dung kiến nghị của ông Thế về việc thu hồi giấy ĐKDN lần 5 là không có cơ sở thực hiện.

Văn bản của Sở KH&ĐT khẳng định khiếu nại của ông Thế không có cơ sở thực hiện


Nhiều cơ quan xem xét và đã giải quyết triệt để vụ việc 

Trước đó, ngày 22/03/2018, Sở đã có có văn bản số 1539/KH&ĐT – ĐKKD trả lời ông Nguyễn Lương Thế và ông Đoàn Minh Quân nêu rõ: “Việc ông Nguyễn Lương Thế tiếp tục kiến nghị phải thu hồi Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần thứ 5 của Công ty TNHH Kim Anh là không có cơ sở pháp luật”.

Vụ việc tranh chấp nội bộ của Công ty Kim Anh tới nay đã gần 5 năm, nhiều cơ quan từ Trung ương đến địa phuơng đã vào cuộc xác minh và có kết quả trả lời.

Cụ thể: Tại văn bản số 12/QĐ-KH&ĐT, ngày 25/01/2016, Sở KH&ĐT Hà Nội trả lời ông Thế và Công ty Kim Anh (khiếu nại lần 2) giữ nguyên kết quả lần 1, khẳng định khiếu nại chưa đủ căn cứ pháp luật để thực hiện.

Đến cuối năm 2016, ông Nguyễn Văn Tứ - Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội ký văn bản số 1440/BC-SKHĐT gửi Bí thư Thành uỷ Hà Nội khẳng định ông Nguyễn Lương Thế không thể đưa ra yêu cầu thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi chưa có đủ căn cứ, cơ sở pháp luật chứng minh là hồ sơ giả mạo”.

Tiếp đến, ngày 23/10/2017, Bộ KH&ĐT cũng có văn bản số 8624/BKHĐT-ĐKKD báo cáo Thủ tướng Chính phủ khẳng định việc cấp giấy ĐKKD lần 5 của Công ty Kim Anh là đúng quy định.

Không những vậy, vụ việc của Công ty Kim Anh đã được Công an Hà Nội và Bộ Công an xác định qua nhiều lần điều tra, xác minh tại các văn bản số 277/CAHN-PA81(Đ3) ngày 19/5/2015 của Công an Hà Nội, số 19/CAHN-PA81(Đ3) của Công an Hà Nội, số 277/C46-P7 ngày 1/2/2016 của Bộ Công an trả lời rõ: Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh lần 5 của Công ty Kim Anh “không phải là kê khai giả mạo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp”.

Giấy ủy quyền có xác nhận của ông Thế khẳng định ông Quân có 50% vốn điều lệ.

Đến nay Văn phòng Chính phủ đã 2 lần có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực (tại văn bản số 12906/VPCP-V.I ngày 1/11/2017 và số 9802/VPCP-V.I ngày 28/10/2019) nhấn mạnh việc Sở KH&ĐT Hà Nội cấp Giấy chứng nhận ĐKDN lần 5 cho công ty này là đúng quy định của Luật Doanh nghiệp. Từ đó, Văn bản số 12906/VPCP-V.I ngày 1/11/2017 đã kết luận: như vậy, không có đủ căn cứ để thu hồi Giấy chứng nhận ĐKDN lần 5.

Bên cạnh ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ, hai cấp xét xử là TAND TP. Hà Nội và TAND Cấp cao tại Hà Nội đã làm rõ sự thật, bản chất vụ tranh chấp này. Theo đó, ngày 12/8/2019, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên xử phúc thẩm vụ việc. Bản án phúc thẩm (giữ nguyên bản án sơ thẩm số 07/2019/KDTM ngày 06/03/2019) đều không chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Lương Thế về việc tuyên bố các hợp đồng chuyển nhượng phần vốn đã ký chuyển nhượng cho ông Đoàn Minh Quân vô hiệu.

Chính từ những căn cứ này, văn bản ngày 04/02/2020 của Sở KH&ĐT Hà Nội trả lời ông Thế tiếp tục khẳng định những khiếu nại nêu tại văn bản số 19/2019/KA của công ty đều đã được các cơ quan từ Trung ương, TP. Hà Nội kiểm tra, xem xét, giải quyết. “Đồng thời Tòa án các cấp xét xử, phán quyết bằng bản án. Do đó việc ông Thế, giám đốc công ty đề nghị UBND TP. Hà Nội tiếp tục chỉ đạo thu hồi giấy ĐKDN lần 5 là không thực hiện được” – văn bản của Sở KH&ĐT khẳng định.

Như vậy qua suốt một thời gian dài, sự việc tranh chấp tại Công ty Kim Anh qua 4 lần kết luận của các cơ quan cảnh sát điều tra, UBND TP. Hà Nội, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ KH&ĐT, 2 lần Văn phòng Chính phủ có văn bản nêu ý kiến, qua hai cấp Tòa xét xử... đã được làm sáng tỏ. Mặc dù các cơ quan chức năng đã có nhiều kết luận rõ ràng, Công ty Kim Anh cũng không ủy quyền cho ông Thế nhân danh công ty (chỉ chiếm 50% vốn) để khiếu kiện nhưng ông Thế vẫn tiếp tục gửi kiến nghị không đúng với các quy định của pháp luật để đòi giải quyết (?)

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang