Vụ lùm xùm tại dự án Mỹ Phước 4 và Cầu Đò (Bình Dương): Thanh tra bộ Tư pháp nói gì?

15/04/2020 10:55

(kiemsat.vn)
Thanh tra bộ Tư pháp vừa có kết luận chỉ ra nhiều tồn tại, thiếu sót của các bên liên quan trong quá trình đấu giá dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 và Cầu Đò (Bình Dương).

Dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4

Dự án này do Công ty TNHH SX-TM Thiên Phú (Công ty Thiên Phú) là chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi (Công ty Thuận Lợi) là đơn vị trúng giá.

Theo Kết luận thanh tra, ngày 28/10/2003, Công ty Thiên Phú ký 02 hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Chợ Lớn (Agribank Chợ Lớn) với số tiền 78 tỷ đồng và 2.000 lượng vàng SJC.

Để đảm bảo hai khoản vay trên, ngày 15/3/2011, Công ty Thiên Phú đã thế chấp hai dự án Mỹ Phước 4 và Cầu Đò cho ngân hàng. Ngày 31/8/2012, tổng dư nợ của Công ty Thiên Phú là 294 tỷ đồng. Do không có tiền trả nợ, phát sinh nợ xấu nên Công ty Thiên Phú đồng ý để Agribank Chợ Lớn bán đấu giá 02 dự án trên để trả nợ.

Cụ thể, đối với Mỹ Phước 4, ngày 2/4/2014, được cơ quan có thẩm quyền định giá là 208 tỷ đồng. Ngày 12/6/2014, Công ty Thiên Phú ký biên bản thỏa thuận về việc xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ với Agribank Chợ Lớn và ngân hàng chọn Công ty Nam Sài Gòn tiến hành bán đấu giá tài sản. Dự án này phải qua 8 lần đấu giá và chỉ tiến hành đấu giá khu B1, B2 (khu A được bán đấu giá chung với Cầu Đò) mới thành công và Công ty Thuận Lợi trúng giá với số tiền 77 tỷ đồng.

Còn đối với khu dân cư Cầu Đò, dự án này được định giá là 162 tỷ đồng và có hai lần đấu giá. Sau lần một bất thành, ở lần thứ hai, Công ty Thuận Lợi là đơn vị duy nhất đăng ký tham gia đấu giá và trúng đấu giá bằng giá khởi điểm là 232,1 tỷ đồng.

Theo kết luận của Thanh tra bộ Tư pháp, có nhiều nội dung còn tồn tại, thiếu sót trong vụ việc đấu giá dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 và Cầu Đò của các bên liên quan. Trong đó, việc tổ chức đấu giá tài sản thuộc trách nhiệm của Công ty Nam Sài Gòn có nhiều tồn tại, thiếu sót nhất.

Cụ thể, trong quá trình tổ chức đấu giá tài sản là các quyền sử dụng đất của các dự án Khu dân cư (KDC) Mỹ Phước 4 và KDC Cầu Đò, theo hợp đồng số 11/2014/ĐGNSG ngày 18/6/2014 và hợp đồng số 16/2014/ĐGNSG ngày 22/10/2014, Công ty Nam Sài Gòn đã để xảy ra 5 vấn đề:

Thứ nhất, diện tích quyền sử dụng đất giữa Chứng thư thẩm định giá và kết quả bán đấu giá là không đồng nhất. Điều này dẫn đến phần diện tích bị chênh lệch giữa Chứng thư thẩm định giá và Thông báo bán đấu giá lên đến 2821,4m2.

Thứ hai, Hồ sơ đấu giá của không có tài liệu thể hiện niêm yết Thông báo đấu giá tại địa điểm theo quy định của Khoản 2 Điều 18 Thông tư 23/2010/TT-BTP ngày 6/12/2010 của Bộ Tư pháp.

Thứ ba, chưa đảm bảo chặt chẽ trong việc người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước khi thời hạn nộp tiền đã hết (cuộc đấu giá khu B1 B2, Mỹ Phước 4) như quy định tại Khoản 1 Điều 29 Nghị định 17/NĐ-CP.

Thứ tư, chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong việc thực hiện Hợp đồng đấu giá đã ký kết với Agribank Chợ Lớn. 

Thứ năm, nhận thức chưa đúng về tài sản đấu giá dẫn đến việc thông báo bán đấu giá tài sản không được chuyển nhượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 173 Luật đất đai năm 2013: “Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất không có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất”.

PV
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang