Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác

03/01/2020 16:23

(kiemsat.vn)
Chiều ngày 2/1, tại trụ sở VKSND tối cao, Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Vụ 8) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2020. Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2019, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, tổ chức có nhiều sự thay đổi song kết quả công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự có nhiều chuyển biến tích cực; chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác theo Nghị quyết số 37/2012/QH13, Nghị quyết 111/2015/QH13 của Quốc hội đều hoàn thành.

Đồng chí Lương Minh Thống, Vụ trưởng Vụ 8 phát biểu tại Hội nghị

Tập thể đơn vị Vụ 8 đã đoàn kết, thống nhất chấp hành nghiêm Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của Ngành năm 2019, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Kế hoạch và Chương trình đã đề ra. Thông qua công tác trực tiếp kiểm sát, Vụ 8 và VKSND các cấp đã kịp thời phát hiện các vi phạm trong hoạt động tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, áp dụng biện pháp kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu, được các cơ quan, người có trách nhiệm trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự nghiêm túc tiếp thu, khắc phục, sửa chữa vi phạm; việc để quá hạn tạm giữ, tạm gian thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát đã được hạn chế, do vậy, chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm sát đã được nâng lên.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2020, Vụ 8 tiếp tục phương châm đổi mới tư duy công tác, đổi mới cách nghĩ, cách làm để công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự thực chất, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm quyền, nghĩa vụ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam và người chấp hành án không bị luật hạn chế, phải được tôn trọng và bảo vệ.

Tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc triển khai thi hành Luật thi hành án hình sự năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020; tăng cường kiểm sát đột xuất nhằm kịp thời phát hiện những vi phạm pháp luật trong hoạt động tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự để ban hành kháng nghị, kiến nghị; sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 15/5/2018 về tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát các cấp trong kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự và đánh giá 01 năm việc thực hiện Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 18/6/2019 “Về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự” về hoạt động kiểm sát tại các cơ sở giam giữ….

đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao những thành tích nổi bật mà Vụ 8 đạt được trong năm 2019. Trong năm tới, Vụ 8 cần tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hướng dẫn quy trình kiểm sát việc Tòa án gửi bản án, quyết định về thi hành án cho Viện kiểm sát, người kết án và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành án.Tăng cường quản lý và theo dõi chặt chẽ tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự và kết quả công tác kiểm sát. Tăng cường phối hợp với Vụ 11 trong việc kiểm tra công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự tại các Viện kiểm sát địa phương, chú trọng kiểm tra đột xuất đối với địa phương có nhiều tồn tại, thiếu sót hoặc vi phạm nghiêm trọng trong công tác này để kịp thời chấn chỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cũng đã trao tặng cờ thi đua của VKSND tối cao cho đơn vị và Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho các cá nhân có thành tích tốt trong năm 2019.

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang