Vụ 5 VKSND tối cao: Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

14/05/2020 17:21

(kiemsat.vn)
Chiều ngày 14/5, tại VKSND tối cao, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5) tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội

Theo báo cáo, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5) đã phát huy sự đoàn kết, thống nhất, cấp uỷ và tập thể lãnh đạo Vụ phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi uỷ đã phối hợp lãnh đạo đơn vị cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra. Việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng viên ngày càng hiệu quả, công tác kiểm tra, giám sát, dân vận có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm, Chi bộ luôn giữ vững là "Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu", 100% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hằng năm, đơn vị đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được nhận Cờ Thi đua Chính phủ các năm 2017, 2018 và 2019; nhiều cán bộ, đảng viên được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; bằng khen của Viện trưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác và trong các phong trào thi đua; chất lượng các lĩnh vực công tác từng bước được nâng cao, tạo đà thuận lợi cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Chi bộ Vụ 5 còn một số hạn chế như: Vẫn còn tin báo quá thời hạn giải quyết; tỷ lệ giải quyết tố giác tin báo, giải quyết án còn thấp, kéo dài, tỷ lệ trả hồ sơ điều tra bổ sung còn cao; một số cuộc sinh hoạt Chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề có chất lượng chưa cao.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cũng như nhiệm vụ chuyên môn được giao, đồng chí Nguyễn Huy Tiến đề nghị, cần nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi uỷ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong đơn vị; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức làm việc của cấp uỷ, đổi mới hình thức và nội dung sinh hoạt Chi bộ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề; đề cao vai trò và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lãnh đạo Chi bộ thực hiện nhận xét, đánh giá và bình xét thi đua, khen thưởng cán bộ, đảng viên đảm bảo khách quan, chính xác và kịp thời.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chúc mừng Chi ủy Chi bộ Vụ 5 nhiệm kỳ 2020 - 2022

Tại Đại hội, các đảng viên trong Chi bộ đã bầu Chi ủy Chi bộ Vụ 5 nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 3 đồng chí, đó là: Đồng chí Nguyễn Hải Trâm - Vụ trưởng Vụ 5 làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Mạnh Thường làm Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Hoàng Thị Thắm làm chi ủy viên.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang