VKSQS Quân khu 5: Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên

10/11/2023 13:31

(kiemsat.vn)
Thời gian qua, VKSQS Quân khu 5 đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật đạt 119 giờ, đạt 20.172 lượt người nghe cho các cơ quan, đơn vị, các sư đoàn, lữ đoàn và các bộ chỉ huy - Đại tá Trương Đức Anh, Viện trưởng VKSQS Quân khu 5 chia sẻ.

Theo Đại tá Trương Đức Anh, VKSQS Quân khu 5, nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, những năm qua, VKSQS Quân khu 5 thường xuyên tổ chức tuyên tuyền đến các đơn vi quân sự đóng quân trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên với mục đích, giúp các đồng chí cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật của Nhà nước.

Đại tá Trương Đức Anh, Viện trưởng VKSQS Quân khu 5 tham gia buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.

Để công tác tuyên truyền đạt kết quả tốt, VKSQS Quân khu 5 luôn chú trọng làm tốt công tác tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang và các lực lượng ngoài vũ trang như các cơ quan tư pháp và các cơ quan có liên quan để tiếp cận, tìm hiểu về phong tục, tập quán của địa phương thuộc khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa… nhằm hiểu được tâm tư, nếp sống, trình độ nhận thức. Từ đó, xây dựng các chuyên đề tuyên truyền phù hợp bằng hình ảnh, bằng lời nói và bằng phương pháp hỏi đáp cho phù hợp.

Qua đó, xác định ngoài 05 chuyên đề giáo dục pháp luật bắt buộc theo quy định, VKSQS Quân khu 5 cùng VKSQS Khu vực 51, 52 đã bổ sung thêm 05 chuyên đề bổ trợ giới thiệu các Chương của Bộ luật Hình sự; kết hợp với phổ biến, thông báo tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn.

VKSQS Khu vực 52 phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.

Năm 2023, VKSQS Quân khu 5 đã tiến hành phổ biến, giáo dục pháp luật được 119 giờ với 20.172 lượt người nghe, tại các cơ quan, đơn vị như: Cục Chính trị Quân khu 5; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đăk Nông; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đăk Lăk; Sư đoàn 305, 315; Lữ đoàn 575... với các chuyên đề: Tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm con người; Tội xâm phạm sở hữu; Tội xâm phạm an toàn giao thông; Tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm quân nhân và trách nhiệm của Quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu… các loại tội phạm xảy ra do tác hại của bia rượu và một số hành vi vi phạm pháp luật quy định tại Bộ luật Hình sự như: “Hành hung đồng đội; cưỡng đoạt tài sản; chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự…”.

VKSQS Quân khu 5 trả lời hỏi đáp đối với các vấn đề pháp luật tại Hội nghị Đại biểu quân nhân khu vực Phú Yên.

Các quân nhân tham dự buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại tỉnh Kon Tum.

Có thể thấy thời gian qua, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của VKSQS Quân khu 5 thông qua nhiều hình thức đã mang lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân, người dân tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên về chấp hành pháp luật trong công tác, sinh hoạt hàng ngày.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang