VKSQS Quân khu 4: Những chiến công thầm lặng trên mặt trận Bảo vệ pháp luật

11/05/2021 08:11

(kiemsat.vn)
Nhân dịp kỷ niệm  60 năm ngày truyền thống Viện kiểm sát quân sự (12/5/1961- 12/5/2021). Kiemsat.vn trân trọng giới thiệu phóng sự “Những chiến công thầm lặng trên mặt trận Bảo vệ pháp luật”.

Trong những năm qua, Viện kiểm sát quân sự hai cấp Quân khu 4 tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp; có nhiều đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, trong công tác tổ chức cán bộ; chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, nỗ lực phấn đấu và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, chú trọng thực hiện nhiệm vụ chống oan, sai; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm nêu gương thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành; xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp trong giai đoạn mới, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Cùng với đó, thấm nhuần những tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại về công tác cán bộ: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, trong thời gian tới, Viện kiểm sát quân sự Quân khu 4 tiếp tục phấn đấu, thực hiện tốt việc xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại và hội nhập quốc tế.

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang