VKSND tối cao tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình

29/10/2022 08:59

(kiemsat.vn)
Ngày 28/10/2022, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị trực tuyến “Tập huấn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình”. Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Kiểm sát viên VKSND tối cao phụ trách Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình và Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; lãnh đạo, công chức làm công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động của đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh, VKSND cấp huyện.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình VKSND tối cao giới thiệu, quán triệt nội dung Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 18/10/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự và những việc khác theo quy định của pháp luật. Đồng thời, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ nêu tại Chỉ thị số 07/CT- VKSTC ngày 6/8/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Tiếp tục tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hành chính, vụ việc dân sự”. Khắc phục triệt để tình trạng phát hiện được vi phạm mà không còn thời hạn kháng nghị; phải rút kháng nghị do kháng nghị thiếu căn cứ, do nhận thức, áp dụng pháp luật không chính xác; sau khi Viện kiểm sát rút kháng nghị, Tòa án cấp phúc thẩm xét xử lại vụ án do có kháng cáo của đương sự lại chấp nhận nội dung kháng cáo mà nội dung đó đã được nêu trong kháng nghị bị rút; theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị, đôn đốc, trao đổi, thông báo đến cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý cơ quan, tổ chức bị kiến nghị, báo cáo Viện kiểm sát cấp trên hoặc có biện pháp phù hợp khác...

Hội nghị cũng giới thiệu những điểm mới trong Quy định về lập, quản lý, sử dụng hồ sơ kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân (ban hành kèm theo Quyết định số 264/QĐ-VKSTC ngày 05/10/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao) và Hướng dẫn số 30/HD-VKSTC ngày 31/5/2022 của VKSND tối cao về một số nội dung cơ bản trong hoạt động kiểm sát việc giải quyết vụ án tranh chấp chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại các điểm cầu dành nhiều thời gian tham luận về nội dung liên quan đến Hội nghị; trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong nhận thức pháp luật và đề xuất, kiến nghị về hoạt động thực tiễn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình thời gian qua.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp thời gian tới tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các nhiệm vụ, biện pháp được nêu tại Chỉ thị số 05/CT-VKSTC. Quán triệt và chỉ đạo đến toàn thể Kiểm sát viên, công chức làm công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND theo quy định của pháp luật và quy định, quy chế nghiệp vụ của Ngành. Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu Viện trưởng VKSND các cấp phải trực tiếp chỉ đạo, tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế; đồng thời chịu trách nhiệm về chất lượng khâu công tác này của Viện kiểm sát cấp mình. Bên cạnh đó, Viện kiểm sát các cấp cần chú trọng việc lựa chọn, bố trí, đào tạo, tự đào tạo đội ngũ Kiểm sát viên có bản lĩnh, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ; có chính sách, kế hoạch xây dựng đội ngũ công chức làm công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình bảo đảm đáp ứng được yêu cầu công việc, ổn định, có tính kế thừa.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình là lĩnh vực khó, phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác trong đời sống xã hội. Do vậy, đội ngũ Kiểm sát viên, công chức làm công tác này cần nắm chắc quy định của pháp luật và của Ngành để áp dụng đầy đủ, chính xác trong những vụ, việc mình đang giải quyết; đồng thời phải thường xuyên cập nhật kiến thức mới, củng cố phương pháp, kỹ năng nghiệp vụ và tích lũy kinh nghiệm. Trong thực thi nhiệm vụ phải luôn có tinh thần thượng tôn pháp luật, có ý thức giữ gìn uy tín, hình ảnh của Ngành; dám bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, có tinh thần vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các điểm cầu trực tuyến trong hệ thống của ngành Kiểm sát nhân dân.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh mục đích Hội nghị tập huấn có ý nghĩa quan trọng nhằm quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật trong tình hình mới; triển khai thực hiện “Hướng dẫn về việc lập hồ sơ kiểm sát các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động”; giải đáp khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này của Viện kiểm sát các cấp.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng yêu cầu các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp trên cơ sở nội dung Chỉ thị mới của Viện trưởng VKSND tối cao và các quy định, hướng dẫn được trình bày tại Hội nghị tập huấn, tiếp tục quán triệt, nghiên cứu và tổ chức thực hiện bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình theo chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang