VKSND tối cao thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

25/10/2022 18:44

(kiemsat.vn)
Sáng 25/10, VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường trụ sở VKSND tối cao và trực tuyến đến điểm cầu đảng bộ trực thuộc. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, đồng chí Nguyễn Quang Dũng. Cùng dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo cấp vụ thuộc VKSND tối cao; các đồng chí lãnh đạo VKSND cấp cao tại Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao; các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao, Bí thư, Phó Bí thư đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ VKSND tối cao;...

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6.

Tại Hội nghị, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đã thông báo tới các đại biểu kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo đó, từ ngày 03/10 đến ngày 09/10, tại Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ 6 để xem xét thảo luận, cho ý kiến các tờ trình, đề án, báo cáo của Bộ Chính trị liên quan một số vấn đề lớn, cơ bản và quan trọng. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, xem xét, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, cụ thể, toàn diện, ban hành các Kết luận, Nghị quyết quan trọng về các vấn đề như: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025; định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Tại Hội nghị Trung ương 6, Ban Chấp hành Trung ương còn thực hiện công tác cán bộ, cụ thể là cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội bầu, phê chuẩn các chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải; xem xét, quyết định để cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII theo chủ trương của Bộ Chính trị tại Quy định số 41 về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; xem xét Tờ trình của Bộ Chính trị và quyết định thi hành kỷ luật đối với một số đảng viên do vi phạm nghiêm trọng về nguyên tắc tập trung dân chủ, về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn đến tài sản, ngân sách nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của Đảng, chính quyền địa phương…

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao.

Sau 7 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo. Bộ Chính trị đã họp, thảo luận để tiếp thu ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao nội dung ý kiến tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị, thông qua những nội dung cơ bản các văn kiện của Hội nghị Trung ương.

Qua Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sau khi thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí yêu cầu các cán bộ, công chức, đảng viên ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, năng động, sẵn sàng khắc phục mọi khó khăn, thách thức, khai thác tối đa tiềm năng, tận dụng mọi thời cơ, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chuyên môn, nghiệp vụ mà Quốc hội giao./.  

Xây dựng Đông Nam Bộ trở thành vùng văn minh, hiện đại, hội nhập quốc tế

(Kiemsat.vn) - Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị ngày 7/10/2022 về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Bộ Chính trị tổ chức vào sáng 23/10 tại Trụ sở Trung ương Đảng bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.  

Cần áp dụng ngay thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính đồng bộ với kỷ luật của Đảng

(Kiemsat.vn) - Chiều 24/10, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV tiến hành thảo luận tại tổ về dự thảo nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang