VKSND tối cao hướng dẫn khen thưởng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

16/06/2021 17:29

(kiemsat.vn)
Việc tổ chức thi đua, khen thưởng nhằm kịp thời đánh giá, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Qua đó, góp phần cổ vũ, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, chung tay phòng, chống dịch bệnh thời gian qua.

Ngày 14/5/2021 vừa qua, VKSND tối cao ban hành Hướng dẫn số 27/HD-VKSTC hướng dẫn khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Theo Hướng dẫn, đối tượng khen thưởng là tập thể, cá nhân trong ngành KSND có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 với những hành động cụ thể, thiết thực như: Trực tiếp tham gia phòng chống dịch tại tuyến đầu; tham gia hỗ trợ, giúp đỡ công tác phòng chống dịch; có ý tưởng mới, sáng tạo hiệu quả trong công tác phòng chống dịch. Chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch có thành tích tiêu biểu xuất sắc.

Hình thức khen thưởng, gồm: Huân chương Lao động; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao; Giấy khen.

Cán bộ VKSND tỉnh Bắc Giang pha chế, chiết xuất nước sát khuẩn

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biễn rất phức tạp thời gian vừa qua, nhiều ca mắc mới Covid-19 cả trong khu cách ly và ngoài cộng đồng, một số địa phương phải thực hiện phong tỏa, cách ly xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; với tinh thần "Chống dịch như chống giặc", cùng với việc quán triệt thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ, lãnh đạo VKSND các cấp đã kịp thời ban hành nhiều văn bản, hướng dẫn tổ chức các biện pháp tăng cường công tác phòng chống dịch Covid 19 trong ngành Kiểm sát nhân dân, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép: Vừa đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm sát, vừa phòng chống dịch có hiệu quả.

Cùng với việc thường xuyên quán triệt tới toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ngành, của Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế và của địa phương về công tác phòng chống dịch, đặc biệt chú trọng thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế”; chủ động có các biện pháp và phương án thực hiện phòng, chống dịch có hiệu quả; triển khai thực hiện việc quét mã QR code để kiểm soát người ra vào cơ quan, đơn vị; áp dụng các giải pháp về CNTT cho cán bộ ngành Kiểm sát trong điều kiện bị giãn cách tại một số địa phương thuộc vùng dịch...

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngoài việc thực hiện tốt các quy định của Ngành, của địa phương về phòng chống dịch Covid-19, đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ các địa phương, hỗ trợ các y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch bằng những biện pháp hết sức thực chất và hiệu quả như: Các hoạt động nhân đạo, từ thiện; tặng khẩu trang, kính chống giọt bắn; tham gia chiết xuất nước sát khuẩn...

Các cơ quan báo chí của Ngành, Trang thông tin điện tử VKSND các địa phương tích cực thông tin, tuyên truyền, đăng tải các tin, bài các văn bản, Chỉ thị, nghị quyết về công tác phòng, chống dịch; thông tin về diễn biến, kết quả, những biện pháp, cách làm hay và hiệu quả trong công tác phòng chống dịch và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; tham gia cổ vũ, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, chung tay phòng, chống dịch bệnh.

VKSND các cấp tham gia các hoạt động phòng, chống Covid -19

Theo Hướng dẫn, thủ tục đề nghị khen thưởng thực hiện theo trình tự thủ tục đơn giản quy định tại Điều 48 Thông tư 01/2019/TT-VKSTC ngày 14/5/2019 quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành KSND được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 01/2020/TT-VKSTC ngày 15/12/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Thời gian gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về VKSND tối cao (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) từ ngày 20/6/2021./.

 

Infographic: Tăng trợ cấp cho người cao tuổi không có lương hưu từ 01/7/2021

(Kiemsat.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 tới đây.

Hướng dẫn một số kỹ năng của Kiểm sát viên khi kiểm sát thi hành án dân sự về thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế

(Kiemsat.vn) - Kiểm sát thi hành án dân sự (THADS) về thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế là một trong nhưng nội dung quan trọng được Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao quan tâm, chỉ đạo tại kế hoạch công tác trọng tâm của Ngành trong năm 2021.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang