VKSND tỉnh Vĩnh Phúc kháng nghị phúc thẩm việc giải quyết các vụ án hành chính

10/10/2023 14:21

(kiemsat.vn)
Thông qua công tác kiểm sát giải quyết vụ án hành chính, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành 02 Quyết định kháng nghị phúc thẩm toàn bộ Quyết định đình chỉ số 28 và Quyết định đình chỉ số 29 cùng ngày 26/9/2023 của TAND tỉnh Vĩnh Phúc, đề nghị TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm theo hướng hủy 02 Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính, giao hồ sơ cho TAND tỉnh Vĩnh Phúc để tiếp tục giải quyết vụ án.

Ngày 29/9/2023, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc nhận được Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính số 28/2023/QĐST-HC ngày 26/9/2023 của TAND tỉnh Vĩnh Phúc giữa người khởi kiện ông Phạm Văn T với người bị kiện Ủy ban nhân dân huyện Tam Dương (gọi tắt là Quyết định đình chỉ số 28) và Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính số 29/2023/QĐST-HC ngày 26/9/2023 của TAND tỉnh Vĩnh Phúc giữa người khởi kiện ông Lê Đức C với người bị kiện Ủy ban nhân dân huyện Tam Dương (gọi tắt là Quyết định đình chỉ số 29), đều về khiếu kiện hủy một phần Quyết định số 947/QĐ-UB ngày 03/8/2005 của UBND huyện Tam Dương về việc thu hồi 20.993m2 đất nông nghiệp một vụ lúa của 69 hộ xã viên ở xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, hủy một phần Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BX472177 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 31/8/2015 cho ông Trần Văn K và buộc UBND huyện Tam Dương cùng UBND xã Hoàng Lâu phải bồi thường.

Qua công tác kiểm sát giải quyết vụ án hành chính, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc nhận thấy 02 Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án nêu trên có vi phạm, thiếu sót về xác định thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính, cụ thể:

Hình ảnh minh họa.

Trong phần "xét thấy" của Quyết định đình chỉ số 28 và số 29 đều nêu, từ năm 2014 ông Phạm Xuân T và ông Lê Đức C đã biết đất của ông bị thu hồi, đến năm 2019 ông mới có đơn đề nghị UBND xã Hoàng Lâu giải quyết; ngày 18/3/2021 ông T và ông C được Uỷ ban nhân dân xã Hoàng Lâu cho xem Quyết định số 947/QĐ-UBND ngày 03/8/2005 của UBND huyện Tam Dương, nhưng đến ngày 13/12/2022 ông mới khởi kiện Quyết định số 947/QĐ-UBND nên thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính đã hết, từ đó TAND tỉnh Vĩnh Phúc căn cứ điểm g khoản 1 Điều 143 Luật tố tụng hành chính ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án là không có căn cứ, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông T và ông C, bởi lẽ:

Hộ ông Phạm Xuân T và hộ ông Lê Đức C bị tác động trực tiếp bởi Quyết định số 947/QĐ-UB ngày 03/8/2005 của UBND huyện Tam Dương về việc thu hồi 20.993 m2 đất nông nghiệp một vụ lúa hạng 5, quỹ I của 69 hộ xã viên ở xã Hoàng Lâu tự nguyện trả lại đất cho UBND xã và là đối tượng được nhận quyết định theo quy định tại Điều 3 của quyết định này.

Từ tháng 08/2005 đến trước ngày 18/3/2021 ông T và ông C không được biết việc UBND huyện Tam Dương ban hành Quyết định số 947/QĐ-UBND về thu hồi thửa đất ruộng của gia đình các ông. Sau nhiều lần đề nghị, khiếu nại, ngày 18/3/2021 UBND xã Hoàng Lâu mới cho ông T và ông C xem Quyết định số 947/QĐ-UBND và cho ông biết thửa ruộng trên của gia đình các ông đã được thu hồi, cấp cho vợ chồng ông Trần Văn K; ngày 10/12/2022 ông T và ông C mới được UBND xã Hoàng Lâu giao cho 01 bản phô tô Quyết định thu hồi số 947/QĐ-UB ngày 03/8/2005 của Ủy ban nhân dân huyện Tam Dương có chứng thực của UBND xã.

Quá trình giải quyết vụ án, UBND xã Hoàng Lâu và UBND huyện Tam Dương đều không cung cấp được tài liệu chứng cứ thể hiện đã giao, gửi Quyết định số 947/QĐ-UB ngày 03/8/2005 cho ông T và ông C hoặc tài liệu thể hiện việc niêm yết Quyết định số 947/QĐ-UB. Do vậy không có căn cứ xác định ông T, ông C đã nhận hoặc biết được Quyết định số 947/QĐ-UB ngày 03/8/2005 và việc vợ chồng ông K được Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày 18/3/2021.

Đến ngày 20/9/2021, ông T và ông C gửi đơn khởi kiện đến TAND huyện Tam Dương đề nghị Tòa án hủy Quyết định số 947/QĐ-UB ngày 03/8/2005 của Ủy ban nhân dân huyện Tam Dương là trong thời hiệu khởi kiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 116 Luật tố tụng hành chính năm 2015. Thời gian từ ngày 21/9/2021, TAND huyện Tam Dương tiếp nhận đơn khởi kiện rồi chuyển đơn đến TAND tỉnh Vĩnh Phúc, sau đó Tòa án tỉnh yêu cầu ông T và ông C sửa chữa bổ sung đơn khởi kiện rồi đến ngày 28/11/2022  Tòa án tỉnh mới thụ lý vụ án (01 năm 02 tháng 07 ngày) không tính vào thời hiệu khởi kiện của ông T và ông C.

Ngày 12/12/2022, ông T và ông C có đơn rút đơn khởi kiện, cùng ngày TAND tỉnh Vĩnh Phúc ra Quyết định đình chỉ vụ án hành chính 37/2022/QĐST-HC. Ngay sau đó 01 ngày (13/12/2022) ông T và ông C đều có đơn khởi kiện yêu cầu TAND tỉnh Vĩnh Phúc hủy một phần Quyết định số 947/QĐ-UB ngày 03/8/2005 của UBND huyện Tam Dương và hủy một phần Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BX472177 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 31/8/2015 cho ông Trần Văn K là trong thời hiệu khởi kiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 116 Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

Ngoài ra, quá trình thụ lý giải quyết 02 vụ án hành chính nêu trên, TAND tỉnh Vĩnh Phúc xác định quan hệ pháp luật là “khiếu kiện quyết định hành chính” và xác định người bị kiện là UBND huyện Tam Dương là chưa đầy đủ. Bởi ngoài yêu cầu hủy quyết định hành chính của UBND huyện Tam Dương, người khởi kiện còn yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BX472177 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc và yêu cầu UBND huyện Tam Dương cùng UBND xã Hoàng Lâu phải bồi thường do Quyết định số 947/QĐ-UB gây ra. Căn cứ khoản 9 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và khoản 1 Điều 7 Luật bồi thường nhà nước thì cần phải xác định Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc và UBND xã Hoàng Lâu tham gia tố tụng với tư cách là người bị kiện. Do đó việc TAND tỉnh Vĩnh Phúc xác định thiếu quan hệ pháp luật và đưa thiếu người tham gia tố tụng là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

Do đó, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành 02 Quyết định kháng nghị phúc thẩm toàn bộ Quyết định đình chỉ số 28 và Quyết định đình chỉ số 29 của TAND tỉnh Vĩnh Phúc, đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm 02 vụ án hành chính nêu trên theo hướng hủy 02 Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính, giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc để tiếp tục giải quyết vụ án.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang