VKSND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Cuộc thi viết Cáo trạng, Luận tội năm 2019

28/06/2019 18:35

(kiemsat.vn)
Cuộc thi nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 28/6/2019, VKSND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Cuộc thi viết cáo trạng, luận tội trên cơ sở tóm tắt, trích lục hồ sơ của một vụ án cụ thể cho 70 đồng chí là Phó Trưởng phòng, Phó Viện trưởng Viện KSND cấp huyện; Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm tra viên và chuyên viên làm công tác nghiệp vụ kiểm sát của các đơn vị trực thuộc.

 Đồng chí Vũ Thanh Hải - Phó Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng thi phát biểu khai mạc cuộc thi

Dự và chỉ đạo Cuộc thi có đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng; Đồng chí Vũ Thanh Hải, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng thi.

Đồng chí Trần Việt Cường - Trưởng Phòng TCCB quán triệt Nội quy thi viết Cáo trạng, Luận tội năm 2019

Phát biểu khai mạc Cuộc thi, đồng chí Vũ Thanh Hải nhấn mạnh, bên cạnh các giải pháp như: Phân công lãnh đạo, Kiểm sát viên có trình độ năng lực, kinh nghiệm theo dõi, hướng dẫn cán bộ trẻ; Kiểm sát viên, Kiểm tra viên mới được bổ nhiệm. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, chuyên sâu bằng hình thức phát biểu ý kiến, tranh luận quan điểm xử lý, giải quyết trên cơ sở dữ kiện tình huống, nội dung vụ việc, vụ án do các phòng nghiệp vụ chuẩn bị tại các hội nghị giao ban tuần trực tuyến. Tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu về kỹ năng khám nghiệm hiện trường, tử thi và hỏi cung, lấy lời khai người làm chứng, bị hại thì Cuộc thi viết Cáo trạng, Luận tội là một trong những giải pháp hết sức quan trọng và cần thiết trong việc tự đào tạo, đào tạo tại chỗ để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên.

Các thí sinh tham dự cuộc thi

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng thi cũng yêu cầu các thí sinh dự thi nghiêm túc; thành viên Hội đồng thi đề cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, đảm bảo Cuộc thi đạt chất lượng. Kết thúc cuộc thi, đề nghị Viện trưởng VKSND tỉnh xét khen thưởng đột xuất cho các đồng chí đạt điểm cao nhân dịp kỷ niệm 59 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2019)./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang