VKSND tỉnh Thanh Hóa kiến nghị kiểm tra, chấn chỉnh, khắc phục vi phạm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo

11/09/2023 09:07

(kiemsat.vn)
Ngày 06/9/2023, Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa có văn bản số 169/KN-VKS-TTr-KT kiến nghị Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá có các biện pháp kiểm tra, chấn chỉnh, chỉ đạo khắc phục các vi phạm, đảm bảo việc giải quyết khiếu nại tố cáo trong tố tụng hình sự, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Vừa qua, VKSND tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại các Cơ quan Cảnh sát điều tra: Công an thành phố Thanh Hoá, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn và Công an các huyện Hoằng Hoá, Thọ Xuân.

Đoàn công tác làm việc tại Công an thị xã Nghi Sơn

Qua kiểm sát trực tiếp, VKSND tỉnh Thanh Hóa nhận thấy phần lớn đơn khiếu nại, tố cáo có nội dung không đồng ý với quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định không khởi tố vụ án hình sự, bản kết luận điều tra..; một số trường hợp do không đồng ý với việc xử lý của cơ quan điều tra nên tố cáo Điều tra viên được phân công giải quyết vụ việc.

Để giải quyết đơn của công dân, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra các huyện, thị xã, thành phố đã quan tâm, chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự. Quá trình thụ lý giải quyết khiếu nại cơ bản đã tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn luật định, như: Ban hành thông báo thụ lý, gửi thông báo cho công dân biết và VKSND cùng cấp để kiểm sát; ban hành quyết định phân công điều tra viên xác minh nội dung đơn; điều tra viên được phân công xây dựng kế hoạch xác minh và báo cáo kết quả xác minh, đề xuất hướng giải quyết; kết thúc việc giải quyết ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, gửi cho người khiếu nại và VKSND cùng cấp; hồ sơ giải quyết khiếu nại được lập riêng và lưu trữ theo quy định.

Tuy nhiên, công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự tại các Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện, thị xã, thành phố tại thời điểm kiểm tra còn một số vi phạm, thiếu sót như: Một số đơn vị thiết lập sổ theo dõi kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa thực hiện đúng mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 119/2021/TT-BCA ngày 08/12/2021 của Bộ Công an quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự (thị xã Bỉm Sơn, huyện Thọ Xuân); thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại quá thời hạn quy định tại Điều 475 BLTTHS, Điều 7 Thông tư liên tịch số 02/2018; căn cứ thụ lý giải quyết đơn khiếu nại chưa chính xác; Quyết định giải quyết khiếu nại chưa hướng dẫn đầy đủ về thời gian 03 ngày thực hiện quyền khiếu nại tiếp theo của công dân theo quy định tại khoản 1 Điều 475 LTTHS ; hướng dẫn quyền tố cáo tiếp theo không đúng vì theo quy định tại Điều 481 BLTTHS tố cáo chỉ được giải quyết một lần; chưa thực hiện đầy đủ biểu mẫu số 09 về quyết định giải quyết khiếu nại ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 02/2018; hoặc không lập Biên bản làm việc trong giải quyết khiếu nại theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư liên tịch số 02/2018 mà sử dụng Biên bản ghi lời khai trong điều tra hình sự...

Để thực hiện đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo việc giải quyết khiếu nại tố cáo trong tố tụng hình sự, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành văn bản số 169/KN-VKS-TTr-KT, kiến nghị Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá có các biện pháp kiểm tra, chấn chỉnh, chỉ đạo khắc phục các vi phạm.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang