VKSND tỉnh Thái Nguyên nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

13/01/2022 09:34

(kiemsat.vn)
Hội nghị triển khai công tác năm 2022 của VKSND tỉnh Thái Nguyên được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, nối từ điểm cầu chính tại Hội trường VKSND tỉnh Thái Nguyên đến 09 điểm cầu tại các huyện, thành phố, thị xã trong toàn tỉnh. Đồng chí Phùng Đức Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Phùng Đức Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2021, VKSND hai cấp tỉnh Thái Nguyên đã quán triệt, thực hiện nghiêm, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội; Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao; các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh; quán triệt và triển khai đầy đủ, kịp thời các quy định mới, nhiệm vụ mới của ngành Kiểm sát về công tác tư pháp và chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Ngành Kiểm sát Thái Nguyên đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, chủ động đề ra những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; tăng cường vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên, chú trọng phát hiện kịp thời vi phạm để nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị, kiến nghị xây dựng ngành Kiểm sát Thái Nguyên vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp. Đồng thời tăng cường công tác phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể ở địa phương để VKSND hai cấp tỉnh Thái Nguyên thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ; chủ động phối hợp với các cơ quan tư pháp xác định vụ án trọng điểm để điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh góp phần giữ vững an ninh trật tự xã hội tại địa phương.

Với những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, VKSND tỉnh Thái Nguyên xác định: Tăng cường trách nhiệm công tố để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống tham nhũng, tiêu cực và chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm, người phạm tội; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ để thực hiện có chất lượng, hiệu quả và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác của Quốc hội và của Ngành giao. Tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ để nâng chất lượng công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, kiên quyết thực hiện quyền và nâng cao số lượng kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu của VKSND khi phát hiện vi phạm; tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ; gắn trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị với kết quả công tác của đơn vị được giao phụ trách cùng công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của đơn vị...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phùng Đức Tiến, Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động ngành Kiểm sát Thái Nguyên trong năm 2021. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022, Viện trưởng Phùng Đức Tiến yêu cầu, năm 2022 toàn ngành Kiểm sát Thái Nguyên cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác, thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”; tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; giữ gìn uy tín, hình ảnh của Ngành, của cơ quan, đơn vị; kiên quyết đấu tranh với những vi phạm, biểu hiện tiêu cực; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm, hạn chế việc trả hồ sơ giữa các cơ quan tố tụng; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra. Kiểm soát chặt chẽ tình hình và thực hiện nghiêm, hiệu quả các quy định, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó, tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy hiệu quả của hội nghị trực tuyến; áp dụng các biện pháp nâng cao chỉ số công nghệ thông tin trong Ngành; tiếp tục triển khai có hiệu quả “số hóa hồ sơ vụ án”. Đồng thời, quan tâm thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Ngành vững mạnh; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2022. 

Với những thành tích và kết quả đạt được trong năm 2021, VKSND tỉnh Thái Nguyên vinh dự được Ngành công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc”; được tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng danh hiệu cao quý khác…

Lãnh đạo VKSND tỉnh Thái Nguyên trao tặng các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang